Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / Våre tjenester:

Våre tjenester:

  1. Innkjøpsrådgivning
  2. Møbelregistrering
  3. Ombrukstjeneste
  4. SenseOn Sirkulære leie
  5. Fageksperter

SenseOn gir deg alt du trenger for et etisk og miljøvennlig kontormiljø. Med vår ekspertise innen innkjøpsrådgivning, prosjektledelse, og spesialisert fagkompetanse tilpasser vi løsningene til dagens og morgendagens fleksible behov. Bærekraft er kjernen i alt vi gjør.

Erfaring og ekspertise: Med over 20 års erfaring i å innrede varierte og komplekse kontormiljøer, har vi bygget opp en solid kompetanse og et bredt nettverk av spesialister. Vi tilbyr veiledning innen bærekraftige anskaffelser, hjelp i anbudsprosesser, oppfølging, rapportering og prosjektledelse gjennom hele prosessen.

Ansvarlig ressursforvaltning: Vi legger til rette for optimal ressursforvaltning med fokus på klima, miljø og økonomi. Sammen med våre eksperter leverer vi løsninger til både private og offentlige aktører over hele Norge.

Kampen mot møbelavfall: Hvert år kastes 37.000 tonn fullt brukbare kontormøbler i Norge. Vi tar ansvar for møblenes levetid gjennom hele verdikjeden, bidrar til bærekraftige valg, og optimaliserer ressursforvaltning.

Bærekraft som tiltrekningskraft: I en tid med økt konkurranse om talentene, forventer neste generasjon arbeidstakere konkrete miljøtiltak. Vi skaper attraktive arbeidsmiljøer som gjenspeiler miljøengasjementet, med gjenbruk, ECO-design og bærekraftige materialvalg.

Velkommen til SenseOn, hvor vi gjør bærekraft til en praktisk og tiltrekkende realitet for ditt kontor.

Merck Innovationszentrum Darmstadt

Fremtidens kontormøbler

Endringer i arbeidsmiljøet har ofte en dypere årsak:

  1. Tilbake til kontoret: Etter en lengre periode med hjemmekontor, har behovene endret seg. Ved hjelp av enkle grep tilpasser vi og gjør kontorene attraktive igjen.
  2. Bedriftsstrukturelle endringer: Organisatoriske endringer kan kreve tilpasninger i kontoromgivelser.
  3. Skalering og fleksibilitet: Bedrifter må kunne tilpasse seg raskt skiftende behov.

Oppdatering av kontoret handler ikke bare om interiør, det påvirker også ytelse, sykefravær, motivasjon, innovasjon, tilstedeværelse og bedriftskultur.

Det fysiske arbeidsmiljøet er ikke statisk; det må tilpasses og endres i takt med behovene.

 

Praktisk tilnærming:

Fleksibilitet er nøkkelordet i en verden i rask endring.

Hjemmekontor, en sjeldenhet for noen år siden, er nå mer vanlig. Kontorlandskap med individuelle arbeidsplasser har utviklet seg til å inkludere free-seating, soner for ulike oppgaver, og økt fokus på trivsel og funksjonalitet.

I en stadig skiftende verden er fleksibilitet avgjørende, både når det gjelder arbeidssted, det fysiske arbeidsmiljøet og møbleringen som følger med.

La oss hjelpe deg i gang med ditt prosjekt, ta kontakt med hos her