Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / Tjenester

Tjenester

Tjenestene SenseOn leverer

 1. Innkjøpsrådgivning
 2. Møbelregistrering
 3. Ombrukstjeneste
 4. SenseOn Sirkulære leie
 5. Fageksperter

Fleksibel og bærekraftig kontorinnredning er fremtiden

SenseOn er en totalleverandør av bærekraftig arbeidsmiljø, hvor vi tilbyr alt du trenger for å skape et etisk og miljøvennlig kontormiljø. Gjennom innkjøpsrådgivning, prosjektledelse og spesialisert fagkompetanse, sørger vi for å tilpasse løsningene til dagens og fremtidens fleksible behov. Samtidig som at vi sikrer at bærekraft spiller en sentral rolle i alle ledd av innredningsprosessen.

Med over 20 års erfaring fra innredning av varierte og komplekse kontormiljøer har vi utviklet en bred fagkunnskap og bygget et solid nettverk av spesialistkompetanse. Hos oss får du råd og veiledning innen bærekraftige og sirkulære anskaffelser, bistand i anbudsprosess, oppfølging, rapportering samt prosjektledelse gjennom hele leveranse.

Vi legger tilrette for den mest optimale håndtering og forvaltning av ressursene der klima, miljø og investeringen ivaretas. Sammen med våre utvalgte fageksperter, leverer vi løsninger til både det private og offentlige i hele Norge.

Vårt fokus er å angripe problemet ved rota. Ta tak i realiteten i at det hvert år kastes omkring 37.000 tonn fullt brukbare kontormøbler i Norge.

Vi legger trygghet i bærekraftige valg i vissheten om at rådgivning, tjenester og produkter leveres av ansvarlige aktører med faglig tyngde og et felles, sterkt miljøengasjement. Vi tar ansvar for møblenes levetid gjennom alle ledd i verdikjede, og sørger for å legge til rette for den best mulige håndtering og forvaltning av ressursene.

Vårt fokus er å skape en god balanse som er attraktiv både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Skape en forståelse av hvordan de fysiske omgivelsene påvirker oss i arbeidshverdagen. En forståelse på hvordan vi skal forme morgendagens fysiske omgivelser for å positivt påvirke kunnskapsdeling, konsentrasjon, kreativitet, kommunikasjon og sosiale interaksjonen. Uten at det skal gå på bekostning av økonomi og god bærekraftige valg.

 

Bærekraft som tiltrekningskraft

Vi er i en tid der arbeidsledigheten er på det laveste det har vært de siste 2 årene. Samtidig er fremtiden usikker, og konkurransen om å tiltrekke de attraktive medarbeiderne og å beholde talentene er større enn noen gang.

En ny forventing som nå seiler opp fra neste generasjons arbeidstakere, er at bedriftene har en tydelig og sterk bærekraftstrategi. Det er ikke lenger tilstrekkelig med fine formuleringer, eller grønne lovnader. Det forventes at selskapet kan vise til konkrete og tydelige miljøtiltak, og klimaresultatene dette gir.

Dette har medvirket til utviklingen av en ny estetisk profil på det fysiske arbeidsmiljøet. Det forventes nå at miljøengasjementet gjenspeiles også i de fysiske omgivelsene. Et kontormiljø som består av en god kombinasjon av gjenbruk, møbler med ECO design og materialvalg, er faktorer som bidrar til å skape fysiske miljøer med en sterk bærekraftig profil. Dette er fremtiden innbydende og attraktive arbeidsmiljøer som tiltrekker de nye talentene.

Merck Innovationszentrum Darmstadt

Kontormøbler for fremtiden

Det er vanligvis en underliggende årsak til å foreta endringer på arbeidsplassen og i kontormiljøet:

 • «Tiltrekke» seg de ansatte tilbake til kontoret etter en lengre periode med hjemmekontor. Behovene har endret seg markant fra tiden før og etter -covid.
 • Endringer i bedriftens struktur, organisering og/eller profil.
 • Oppskalering eller nedskalering, mer fleksibilitet

Med andre ord en mengde årsaker som altså kan påvirke behovet for skiftet og forandring.

Fornyelse av kontoret er ikke bare et interiørmessig ansiktsløft, men en vesentlig endring som påvirker prestasjoner, sykefravær, motivasjon, innovasjonstakt, tilstedeværelse og bedriftskulturen.

Det fysiske arbeidsmiljøet er ikke leger et statisk miljø, som får stå uforandret i ti-år. Endringer er en del av hverdagen, og dette stiller nye krav til arbeidsmiljøets egenskaper og fleksibilitet.

 

Hvordan sette dette ut i praksis?

Fleksibilitet er et begrep som vi hører oftere og oftere, og som stadig får en større betydning i vår hverdag. Vi lever i en tidsalder der endringer skjer raskt.

For et par år siden var hjemmekontor forbeholdt de færreste, og fleksibilitet var mer et fremmedord. Kontorlandskapet bestod gjerne av individuelle arbeidsplasser, et par grupperom og kanskje et større møterom.

I dag ser vi at arbeidsplassen er mer dynamisk. Det er free-seating, ulike soner for ulike arbeidsoppgaver, og et større fokus på trivsel, funksjonelle løsninger og sosiale soner.

Dette i takt med markante endringer i markedet, blir det vanskelig å vite hvordan situasjonen i egen organisasjon vil være i overskuelig framtid. Fleksibilitet blir viktig, både når det gjelder arbeidssted, det fysiske arbeidsmiljøet og møbleringen som følger med.

Dette er tjenestene SenseOn leverer

 1. Innkjøpsrådgivning
 2. Møbelregistrering
 3. Ombrukstjeneste
 4. SenseOn Sirkulære leie
 5. Fageksperter

La oss hjelpe deg i gang med ditt prosjekt, ta kontakt med hos her