Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / Nyheter / Fageksperter

Fageksperter

Av: Grete Sexe |
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

I arbeidet med å skape innovative, fremtidsrettede og produktive arbeidsplasser, spiller tilgang til relevant kunnskap og samarbeid en avgjørende rolle.

SenseOn er dedikert til å samle og tilgjengeliggjøre spisskompetanse innen alt fra kontraktsmøbler til sirkulær forvaltning og anskaffelse. Vi er opptatt av å samarbeide med partnere som legger vekt på etisk materialbruk og design, miljøvennlig produksjon, resirkulering og gjenbruk av materialer samt ansvarlig avfallshåndtering. På den måten ønsker vi å fremme en bærekraftig tilnærming til møbler og innredning.

Interiørarkitekter og design – mange ombyggingsprosjekter krever endringer av bruksmønster, utnyttelse, innredning, atmosfære og profil. En dyktig interiørarkitekt kan hjelp til med å skape et fleksibelt, attraktivt, inspirerende og effektivt miljø. Det er viktig å involvere interiørarkitekten tidlig i prosessen for å sikre positive bidrag gjennom rehabiliteringsprosessen og optimalt sluttresultat. Sammen med SenseOn kan interiørarkitekter bidra til å sette budsjettrammer for innredning og møbleringsanskaffelser.

Ombrukskonsulent – vil kartlegge og digitalisere bedriftens/organisasjonens eksisterende møbel- og inventar portefølje. I kartleggingsprosessen vil det gis en analyse av møbelporteføljens verdi og gjenbruksverdi, en anbefaling for videre forvaltning i nye omgivelser og forlenget levetid.

En ombrukskonsulent vil også kunne bistå med salg av bruktmøbler som ikke har egnet funksjon/egenhet til de nye omgivelsene, og vil sikre forsvarlig avhending og resirkulering av ukurante møbler. En digitalisert oversikt over den aktive møbelporteføljen, vil for fremtiden forenkle en forsvarlig og bærekraftig drift av eksisterende og nye møbelverdier. Dette vil resultere i dokumenterte besparelser både for økonomi og miljø.

Sirkulær Innkjøpsrådgiver – Med kommende krav til sirkulære anskaffelser, kan det være viktig å få fagkyndig bistand i å etablere en god innkjøpsstrategi for bærekraftige anskaffelser. En profesjonell innkjøpsrådgiver vil kunne bistå med å definere en god innkjøpsstrategi, samt bistå i anbudsutsettelse av større møbelanskaffelser, og/eller med å få inngått rammeavtaler for løpende innkjøpsbehov.

En innkjøpsrådgiver med god innsikt, kunnskap, og lang erfaring med denne type anskaffelser, vil kunne bidra til en mer lønnsom og smidig anskaffelsesprosess. Kontormøbelbransjen består av mange aktører, som for ukjente kan virke uoversiktlig og uoverkommelig å navigere i. Her er det mange fallgruver, og besparelser å hente ved å få profesjonell bistand både til anskaffelsen/innkjøpet samt til oppfølging både i og etter hele leveringsprosessen


Sirkulær innkjøpsstrategi – 
Vi bruker naturressursene våre i et langt større tempo enn det naturen selv klare rå produsere. Et viktig verktøy er derfor Sirkulær økonomi som slanger, bremser og lukker kretsløpet, slik at bruken av naturressursene våre reduseres. Med sirkulær økonomi utnytter vi materialene på en best mulig måte og bidrar til verdiskapning på kort og lang sikt.

Skal vi redusere klimagassutslippene er det behov for endringer i hva som forbrukes, hvordan vi forbruker og hvor mye som forbrukes. Sirkulæritet er ikke bare en forbigående trend, men også økonomisk lønnsomt. Sirkulære tiltak bør være en sentral del av en ny innkjøpsstrategi i det grønne skifte. Dette setter fokuset på å ivareta de ressursene en har.

Viktige vurderinger i sirkulære anskaffelser:

 1. Få oversikt over møbelverdien og inventaret i egen drift
 2. Vurder om innkjøp er nødvendig
 3. Etterspør ombruk, reparasjon, rehabilitering eller oppgradering av eksisterende kontormøbler.
 4. Etterspør gjenbruksmøbler, hva kan en evt. kjøpe brukt?
 5. Ved nye innkjøp, still krav og be om dokumentasjon rundt produksjonen av møbelet
  • Er produktet laget av fornybart eller gjenvunnet materiale?
  • Er produktet fritt for helse- og miljøskadelige stoffer?
  • Kan innovativt design bidra til utvidet levetid og lavere miljøbelastning?
  • Krever produksjonen store mengder vann eller energi, og kan det evt. gjøres mer effektivt=
  • Kan produktet repareres, oppgraderes eller ombrukes i løpet av levetiden?
  • Kan materialene gjenvinnes og nyttiggjøres som råstoff i nytt produkt?

Miljørapport – å kunne dokumentere de gode og bærekraftige tiltakene rundt møbelhåndtering, er viktig for både intern inspirasjon og ekstern kommunikasjon. At bedrifter tar et bærekraftig ansvar på alle områder, er et viktig signal. Miljørapport er en tjeneste SenseOn tilby, og vår sirkulære rådgiver utarbeider miljørapporter for løstinventar som dere kan bruke i deres egen bærekrafts- og klimarapport.

Flyttebyrå – I et rehabiliteringsprosjekt kan det være nødvendig å flytte innredning. Profesjonell bistand i denne flytteprosessen fra et byrå som har lang erfaring fra denne type oppdrag vil være både praktisk, i tillegg til kostnadsbesparende. Et møte og en befaring og dere vil kunne få et raskt kostnadsoverslag på denne operasjonen. Her vil dere også kunne forvente å få god veiledning som bidrar til å minimere de ansattes belastning i slike flytteprosesser.

Vi du vite mer, ta kontakt for en uformell prat:
Kontakt oss