Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / Nyheter / Innkjøpsrådgivning

Innkjøpsrådgivning

Av: Lena Lerpold og Grete Sexe |
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Skal din bedrift flytte, renovere eller gjennomføre en oppgradering av eksisterende arbeidsmiljø? Da står mest sannsynlig din bedrift ovenfor et mindre til større møbelinnkjøp.

Møbelanskaffelser krever i dag både kunnskap og innsikt i hva de gode klima- og miljøvalgene er, i tillegg til de økonomiske og funksjonsmessige vurderingene. Valg som kan føre til at vi slutter med bruk-og-kast, og som er med på å redusere det enorme materialforbruket.

For en større møbelanskaffelse kan det derfor være vel verdt å søke bistand fra en nøytral og profesjonell innkjøper. En innkjøper som har god bransjeinnsikt, bredt kontaktnettverk, og som kan bistå i å navigere i en kompleks møbelbransje med mange aktører.

Bare i den profesjonelle delen av møbelbransjen er det i underkant av 200 forhandlere på landsbasis, og en mengde agenter som representerer rundt 350 møbelprodusenter. Alle forhandlere har ulike produktmiks, salg og prisstrategi, styrker/svakheter, bærekraftsfokus, markedsfokus, nettverk og eierstruktur. Det kan være utfordrende å gjøre seg godt kjent med møbelbransjen, som helhet, før du skal ta viktige valg og gjøre betydelige investeringer.

SenseOn er en objektiv aktør med over 20 års erfaring med innredning av varierte og komplekse kontormiljøer, til både det private næringsliv og det offentlige.  Med dette har vi utviklet en bred fagkunnskap og bygget et solid nettverk av fageksperter og tjenesteleverandører. Alt samlet i vår tjeneste Hub, som til enhver tid er tilgjengelig for å bistå våre kunder i deres prosesser.

Lær mer om våre tilknyttede fageksperter, her.

Tre viktige steg i en innkjøpsstrategi

1. Sirkulære innkjøpsstrategi – Vi bruker naturressursene våre i et langt større tempo enn det naturen selv klarer å produsere. SenseOn fokuserer derfor på produkter med kvalitet, og livssyklus egenskaper. Produkter som kan repareres, oppgraderes, og som består av materialer som kan gjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon.
Vi setter søkelys på å redusere, bremse og lukke kretsløpet.

Skal vi redusere klimagassutslippene er det behov for endringer i hva som forbrukes, hvordan vi forbruker og hvor mye som forbrukes. Sirkulæritet er ikke bare en forbigående trend, men også lønnsomt. Sirkulære tiltak er en sentral del av den nye innkjøpsstrategi i det grønne skifte.

2. Oversikt og Analyse – få gjennomført en god analyse av eksisterende møbelflåte, med anbefalinger om videre forvaltning, ombrukstiltak og muligheter for videre bruk og/eller salg i annenhåndsmarkedet.

SenseOn gjennomfører en kostnadsfri møbelregistering, som danner grunnlag for analysen. Les mer om vår tjeneste Møbelregistrering, og vårt tag & track team her.

Et viktig første-grep i en sirkulær innkjøpsstrategi er å få oversikt over det man allerede har, og få fagkyndig innsikt i hvordan dette kan, på en god måte, gjenbrukes og innlemmes inn i et nytt arbeidsmiljø. I forbindelse med møbelregistrering vil SenseOn utarbeide en slik analyse. En av våre ombrukskonsulenter kartlegger, analyserer og digitaliserer bedriftens/organisasjonen eksisterende møbelportefølje og gjør den digitalt tilgjengelig for deg som kunde.

3. Miljørapport – å kunne dokumentere de gode og bærekraftige tiltakene rundt møbelhåndtering, er viktig for både intern inspirasjon og ekstern kommunikasjon. At bedrifter tar et bærekraftig ansvar på alle områder, er et viktig signal. Miljørapport er en tjeneste SenseOn tilbyr, og vår sirkulære rådgiver utarbeider miljørapporter for løst-inventar som dere kan bruke i deres egen bærekrafts- og klimarapport.

 

Viktige vurderinger i sirkulær innkjøpsstrategi:

 1. Få oversikt over møblene, møbelverdiene og inventaret i egen drift
 2. Vurder om innkjøp er nødvendig
 3. Prioriter ombruk, reparasjon, rehabilitering eller oppgradering av eksisterende kontormøbler
 4. Etterspør gjenbruksmøbler, hva kan en evt. kjøpes brukt?
 5. Ved nye innkjøp, still krav og be om dokumentasjon:
  • Er produktet laget av fornybart eller gjenvunnet materiale?
  • Er produktet fritt for helse- og miljøskadelige stoffer?
  • Kan innovativt design bidra til utvidet levetid og lavere miljøbelastning?
  • Krever produksjonen store mengder vann eller energi, og kan det gjøres mer effektivt?
  • Kan produktet repareres, oppgraderes eller ombrukes i løpet av levetiden?
  • Kan materialene gjenvinnes og nyttiggjøres som råstoff i nytt produkt?

Innkjøpsrådgivningen i praksis

Innkjøpsrådgivningen består gjerne av flere del-elementer i en anskaffelses prosess. Fra budsjettering til ferdigstilt leveranse, og oppfølging i etterkant.

Et engasjement kan skreddersys til å inneholde del-elementer i en prosess, eller til å bistå i hele prosessen, fra begynnelse til ferdigstilt leveranse.

Vi leverer rådgivning innen følgende områder:

 • Sette/vurdere en sirkulær innkjøpsstrategi
 • Planlegging
  • Innføring i bransjens aktører
  • Registrering og ombruksanalyse av eksisterende møblement
  • Budsjettering
  • Milepæls- og fremdriftsplan
  • Befaringer og visninger (koordiner og gjennomføring)
 • Gjennomføring
  • Koordinerende ledd mellom prosjektets/anskaffelsens aktører:
   Arkitekter, Interiørarkitekter, byggeteknisk, møbelsnekkere og andre involverte aktører
  • Anbud og Tilbuds/anskaffelses konkurranse mot Leverandører/Forhandlere
  • Oppfølging, sammenstilling og analyse av innkomne tilbud
  • Forhandlinger
  • Tildelings anbefaling
  • Detaljering og bestilling
  • Leveranseoppfølging
  • Leveranseplan
  • Ettersupplering
 • Prosjektledelse

Ta kontakt med en av våre innkjøpsrådgivere for en uforpliktende prat om våre tjenester! 

Kontakt oss