Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / Om oss

Vår metode


Vi vil utfordre møbelbransjen til å skape en mer bærekraftig fremtid, og jobber aktivt med dette verdigrunnlaget i alle våre prosjekter.

Tryggheten for bærekraftige valg ligger i vissheten om at rådgivning, tjenester og produkter leveres av ansvarlige aktører med faglig tyngde og et felles, sterkt miljøengasjement. Vi tar ansvar for møblenes levetid gjennom alle ledd i verdikjeden, og sørger for å legge til rette for den mest optimale håndtering og forvaltning av ressursene.

Med over 20 års erfaring fra innredning av varierte og komplekse kontormiljøer har vi utviklet bred fagkunnskap og bygget et solid nettverk av spesialistkompetanse.

Sammen med utvalgte fageksperter, leverer vi løsninger til både private og offentlige kunder. Vårt felles mål er å skape gode kontormiljøer som tar hensyn til menneske, miljø og lønnsomhet.

Noen av tjenestene vi leverer


  • Kartlegging og registrering av kontorinnredning
  • Utbedring og vedlikehold av møbler
  • Utleie av kontormøbler
  • Innkjøpsrådgivning og prosjektledelse
  • Bærekraftige og sirkulære anskaffelser
  • Fagkompetanse i alle ledd
  • Logistikk og flyttetjenester

Bærekraft i alle ledd


Hvert år kastes det omkring 37.000 tonn fullt brukbare kontormøbler. Vårt mål er å ta bedre vare på det vi har i dag og redusere mengden avfall, ved å gjøre det enklere for våre kunder å ta gode, bærekraftige valg.

Full oversikt - Et viktig steg mot økt bærekraft

Vi kartlegger, registrerer og digitaliserer alle deler av kontomiljøet ditt i et oversiktlig inventarsystem. Ved å få kontroll over kontorinnredningen, får du et effektivt verktøy for enklere forvaltning av møblene dine. Økt ombruk og forlenget levetid bidrar til økonomiske fordeler og er et viktig steg mot å redusere klimaavtrykket.


Miljøbevisste samarbeidspartnere

Vi stiller krav til våre samarbeidspartnere og forhandler kun møbler med stor ombruksverdi. Vi fremmer miljøsertifiserte produsenter med en «vugge-til-vugge»-tilnærming i både bedrifts- og produksjonsfilosofi. Dette innebærer etisk materialbruk, miljøvennlig produksjon, mindre materialsvinn, resirkulering og gjenbruk av deler, og ansvarlig avfallshåndtering.


Ombruk i praksis

Gjennom vårt inventarsystem får du enkel tilgang på flere ombrukstjenester. Med jevnlig vedlikehold, reparasjon, utbedring og ombruk, kan du ta bedre vare på møblene dine og bidra til å øke deres levetid, samt redusere klimaavtrykket.


Leie, lease eller eie?

Med våre fleksible eierskapsmodeller, kan du velge om leie, lease eller eie passer best for deg. Gjennom leie tar du aktivt del i sirkulærøkonomien ved å velge møbler fra et større ombrukssystem som kan sendes tilbake til produsent for resirkulering og reproduksjon ved endt levetid.