Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / Om oss

Vår metode


Hvert år kastes det omkring 37.000 tonn fullt brukbare kontormøbler. Vårt mål er å ta bedre vare på det vi har i dag og redusere mengden avfall, ved å gjøre det enklere for våre kunder å ta gode, bærekraftige og sirkulære valg. Vi ønsker å utfordre møbelbransjen til å skape en mer bærekraftig fremtid, og vårt verdigrunnlag er årsaken til at vi jobber aktivt med dette i alle våre prosjekter og samarbeid.

For å sikre gode sirkulære valg, legger vi vekt på at rådgivning, tjenester og produkter kommer fra pålitelige aktører med faglig kompetanse og et sterkt engasjement for samfunnet og miljøet. Ved hjelp av teknologi utvikler vi en digitalt styrings og forvaltningsplattform som gjør det mulig å forvalte kontorinventar sirkulært og på en god måte. Med styringsverktøyet blir det enkelt å følge opp de økonomiske og miljømessige aspektene ved bruk, forvaltning og kjøp av møbler. Vi tar ansvar for møblenes levetid, fra produksjon til avfallshåndtering, for å sikre en optimal håndtering av ressursene.

Med over 20 års erfaring i å innrede komplekse kontormiljøer, har vi opparbeidet oss bred fagkunnskap og et bredt nettverk av spesialister. Sammen med nøye utvalgte eksperter, leverer vi løsninger til både private. og offentlig sektor. Vårt felles mål er å skape gode kontormiljøer som tar hensyn til mennesker, miljø og økonomi. Vi bruker de samme prinsippene som Brundtland-rapporten fra 1987 for å definere bærekraft – vi vil tilby tjenester og systemer som tilfredsstiller dagens behov uten å gå på bekostning av fremtidige generasjoners evne til å møte deres egne behov.

Noen av tjenestene vi leverer:

  • Kartlegging og registrering av kontorinnredning
  • Utbedring og vedlikehold av møbler
  • Sirkulær leie av kontormøbler
  • Innkjøpsrådgivning og prosjektledelse
  • Bærekraftige og sirkulære anskaffelser
  • Fagkompetanse i alle ledd
  • Logistikk og flyttetjenester

Full oversikt - Et viktig steg mot økt bærekraft

Vi kartlegger, registrerer og digitaliserer alle deler av kontormiljøet ditt i et oversiktlig inventarsystem. Ved å få kontroll over kontorinnredningen, får du et effektivt verktøy for enklere forvaltning av møblene dine. Økt ombruk og forlenget levetid bidrar til økonomiske fordeler og er et viktig steg mot å redusere klimaavtrykket.


Miljøbevisste samarbeidspartnere

Vi stiller krav til våre samarbeidspartnere og forhandler kun møbler med stor ombruksverdi. Vi fremmer miljøsertifiserte produsenter med en «vugge-til-vugge»-tilnærming i både bedrifts- og produksjonsfilosofi. Dette innebærer etisk materialbruk, miljøvennlig produksjon, mindre materialsvinn, resirkulering og gjenbruk av deler, og ansvarlig avfallshåndtering.


Ombruk i praksis

Gjennom vårt inventarsystem får du enkel tilgang på flere ombrukstjenester. Med jevnlig vedlikehold, reparasjon, utbedring og ombruk, kan du ta bedre vare på møblene dine og bidra til å øke deres levetid, samt redusere klimaavtrykket.


Leie, lease eller eie?

Med våre fleksible eierskapsmodeller, kan du velge om leie, lease eller eie passer best for deg. Gjennom leie tar du aktivt del i sirkulærøkonomien ved å velge møbler fra et større ombrukssystem som kan sendes tilbake til produsent for resirkulering og reproduksjon ved endt levetid. Les mer her eller last ned vår guide.

Last ned guide om sirkulær leie