Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / Om oss

Om SenseOn

Enkel, trygg og effektiv handel på nett

Vi har som mål å gjøre møbelanskaffelsen enkel, trygg og effektiv for deg som vår kunde. Dette innebærer at vi kontinuerlig jobber mot å levere intuitive og brukervennlige websider, med funksjonalitet, verktøy og kunnskap tilrettelagt for å forenkle og effektivisere din prosess.

Tryggheten ligger i vissheten om at kunnskap, tjenester og produkter som formidles og leveres av SenseOn, baseres på aktører med lang og solid erfaring, stor faglig tyngde og med et sterkt miljø engasjement. Ved å sertifisere oss med Trygg e-handel, sikrer vi våre brukere ved at vi overholder våre forpliktelser og leverer i henhold til forventningene. Se våre sertifiseringer.

Bærekraft og gode miljøvalg

Vi ønsker å legge til rette for gode valg som bidrar til sirkulær økonomi. Vi fremmer derfor produsenter med et sterkt miljøfokus og en “cradle to cradle” tilnærming i sin produksjon. Dette vil si miljøvennlig produksjon, etisk materialbruk, resirkulering, redusering av material avfall og gjenbruk av deler.

Det skal være enkelt for våre kunder å få dekket sine møbleringsbehov gjennom bærekraftige løsninger. Du kan velge produkter fra vår egen miljøportefølje og fra tilgjengelige gjenbruks produkter. Vi tar en gjennomgang av deres brukte møbler og sirkulerer de til gjenbruk eller korrekt resirkulering. Du kan velge å finansiere deres møbleringsbehov gjennom leasing/leie, noe som enklere sørger for at produktene går inn i gjenbruks porteføljen eller tilbake til produsent for resirkulering og reproduksjon –  slik understøttes sirkulær økonomien og cradle to cradle målsettingen.

Komplett sortiment og ferdigtenkte løsninger – fra Godt nok til Design

Sammen med våre produsenter tilbyr vi et komplett sortiment av kvalitetsprodukter, i hele spekteret fra det som kan betegnes som “Godt nok” til det ypperste av Design. Vi er en totalleverandør som kan hjelpe deg med alle dine innrednings formål.

Ferdigtenkte løsninger

Noen ganger får vi tildelt oppgaver eller ansvar, som ligger langt utenfor våre kjerneoppgaver eller stillingsinstruks. Vi kjenner umiddelbart på den håpløse følelsen av å skulle famlende finne fram i et ukjent terreng av tilbydere og løsninger. Spesielt om behovet er umiddelbart. Da kan reddningen være å velge en eller flere av våre ferdigtenkte innredningsløsninger.
Sammen med våre Interiør Arkitekter har vi jobbet fram komplette møbleringsløsninger, som vil skape attraktive, smarte og effektive miljøer for din arbeidsplass. Sammen med Interiør Arkitektens tips og råd, gir dette deg som kunde valg som er enkle og trygge. Dette vil snart bli tilgjengelig under Arktitektensvalg. Se oversikt over våre komplette innredningspakker

Kunnskap og inspirasjon for å skape smarte og attraktive miljøer

Kunnskap

Dagens og framtidens arbeidsplasser er under stadig endring, og arbeidet med å skape fremtidens smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser blir stadig mer komplisert og krevende. På dette området finnes det stadig mer forskning, kunnskap og fagkompetanse. Men omfanget er stort, og fagkunnskapen spredt. Derfor mener vi at i hjertet av dette arbeidet står tilgangen til kunnskap som en vesentlig faktor.
«SenseIT-Blogg» samler og tilgjengeliggjør relevant fagkunnskap og kjernekompetanse, vi bringer deg til kilden av kunnskapen, via innsiktsnavet og medieportalen SenseIT.

Inspirasjon

For å skape miljøer som inspirer til innovasjon og samarbeid, samt legger til rette for kreative prosesser, er det mange elementer og faktorer som må spille sammen for å kreere det fysiske rommet som gir ønsket effekt i forhold til tiltenkt aktivitet. På «Inspirasjon» vil du finne mye nyttig inspirasjon i form av bilder, tips og råd til møbelinnredning, inkludert direkte henvisning til konkrete produkter som kan benyttes for å skape effekten i rommet.
Med dette vil du kunne skape helheten i ditt innredningsprosjekt, og sikre møbelanskaffelsen med relevant fagkunnskap. Enten kunnskapen som er gjort tilgjengelig er tilstrekkelig i seg selv, eller at vi kan være behjelpelig med å formidle kontakt med en eller flere av våre tilknyttede fagspesialister. Se oversikt over våre tjenester.

Dette er SenseOn

Sense – som å forutse fremtiden – Kontinuerlig levere merverdi til våre kunder, gjennom å benytte nyeste teknologi, levere digital kompetanse, være ledende i endring og innovasjon. Kontinuerlig forbedre kundens handleopplevelse og imøtekomme en ny generasjon kunder.

Sense – som i sunn fornuft – Vi skal levere en samhandlingsplattform som er brukervennlig og funksjonell med online kundeservice og verktøy som gjør din online handleopplevelse enkel, trygg og effektiv.

Sense – som i fornuftig miljø- og bærekrafts valg – Vi skal gjøre det enkelt for kunder å ta gode miljøvalg, og velge bærekraftige løsninger som støtter sirkulær økonomi. Vi forplikter oss til å samarbeide med, og fremme, produsenter med fokus på resirkulerte materialer, produkter med bærekraft, sosialt ansvar og miljøvennlig produksjon. Vi skal prioritere produsenter som har produkter med 3.parts miljøsertifisering, og “Cradle to Cradle” produkt syklus sertifikater. Vi skal tilby finansieringsløsninger, som leasing og leie, for å motivere og legge grunnlaget for større grad av møbel retur, gjenbruk og resirkulering. Vi skal ta aktivt eierskap i en forsvarlig håndteringen av møblenes naturlig syklus, som støtter en fremtidig sirkulær økonomi.

Sense – som i bevissthet og erkjennelse–I sentrum av alt som skal skapes, står tilgangen til kunnskap. Vi skal bidra til å øke bevissthet, og erkjenne kilden til kunnskapen. Vi skal bringe våre kunder til kilden til kunnskap og kjernen av kompetansen. Dette skal vi gjøre ved å synliggjøre, fremme og tilgjengeliggjøre nyttig og relevant fagkunnskap og kjernekompetanse. Vi skal skape et nav, Kunnskapsnavet via opprettelsen av medieportalen SenseIT. Til glede for våre kunder, og i respekt for kilden til fagkompetansen.

Sense – som i «å sanse» og «sanser» – Hos oss skal dine sanser vekkes. Gjennom form, farge, funksjon, design og kunnskap skal du finne inspirasjon til å skape fremtidens smarte, attraktive og produktive arbeidsmiljøer. Gjennom vår komplette produktportefølje skal du kunne skape etterlengtet atmosfære, bygge varemerke, understøtte bedriftskulturen og øke motivasjon. Alt med tips og råd fra våre tilknyttede interiørarkitekter, som vil dele sine erfaringer og anbefalinger med deg.

Making Sense online, by Making it simple!

Nøkkelinformasjon

20 års erfaring
10 miljø sertifikat
60 produsenter
20 fagspesialister

Tips til en effektiv handleopplevelse

steg 1

Velg din enkleste «handlerute» utfra ditt utgangspunkt og behov

Les mer

Steg 2

Få bistand og velg tilleggstjenester

Les mer

Steg 3

Bli avtalekunde, og få fordeler fra første kjøp

Les mer

Kontakt oss

  Kontaktinformasjon

  Adresse

  Akersgata 7

  0158 OSLO

  Telefon

  +47 22 69 05 55

  SenseOn teamet

  Basert på intern kjernekompetanse og ekstern fagkompetanse. Fleksibelt, kostnadseffektivt og gir optimal ressursutnyttelse.

  Kjerneteam

  Faste ansatte med kjernekompetanse for daglig kundeoppfølging

  Utvidet Team

  Profesjonelle ressurser med lang erfaring og spisskompetanse som kompletterer og utvikler organisasjonen. Daglig tilgjengelige og ved behov.

  – Montører og servicepersonell

  – Tegnere,2D og 3D

  – Form, farge og planløsninger

  – Leasing og økonomi

  – Produktkompetanse og showroom

  – Flyttekompetanse

  – Lys og lyd optimalisering

  – Kunst på arbeidsplassen

  – Planter og arbeidsmiljø

  – Fotografi og tekst

  – Interiørarkitekt tjenester

  – Arkitekturpsykologi

  – Direkteleveranser

  Menneskene bak SenseOn

  Lena Lerpold Larsen

  Har lang erfaring fra kontormøbelbransjen, og fra ledende stillinger innen IT, Finans og Olje og Gass industrien. Har et strategisk overblikk, og et brennende engasjement i å skape merverdi for våre kunder. Utfordrer gjerne etablerte metoder, for å inspirere til innovasjon og nytenking. Med sin operative tilnærming og høye serviceinnstilling, har hun hatt en sentral rolle i å posisjonere tidligere arbeidsgiver som en av Skandinavias ledende leverandører i kontormøbel bransjen. Lena har hatt en sentral rolle i noen av Norges største møbleringsprosjekter, samt nasjonale og internasjonale rammeavtaler innen kontormøbel bransjen.

  Jørn Hansen

  Med mer enn 20 års bransjeerfaring, fra operative stillinger innen salg og distribusjon, markedsføring og ledelse, produktutvikling og leverandørsamarbeid har han både nådd mange milepæler, opparbeidet en stor kompetanse og nettverk i bransjen. Han brenner for nye løsninger og elsker samhandling med nye mennesker, og med stor sans for estetikk innen innredning og produktdesign.

  Sammen har vi benyttet vår bransjebakgrunn, kunnskap og erfaring i etableringen av SenseOn og vi gleder oss til å utvikle selskapet i samarbeid med gode kunder. Sammen blir vi best.

   

  Sertifikater

  Vi jobber med ledende, kvalitets- og miljøbevisste produsenter og distributører. Våre samarbeidspartnere har uttalte og konkrete kvalitets- og miljømål og jobber kontinuerlig for å imøtekomme og overgå disse parameterne. Flere av våre produsenter og produkter er miljøsertifisert.
  Vårt miljøfokus er kontinuerlig, og vi jobber stadig mot nye målsetninger både internt og sammen med våre produsenter. Vi vil jobbe med å prioritere miljø sertifiserte produkter, og gjøre disse enkelt tilgjengelig for våre kunder. Mer om enkelt produktenes miljø sertifikat, finnes på produktinformasjon.

  Et viktig tiltak er for oss er også å forsøke å jobbe med minske bruken av plast og emballasje, i tillegg til bistå våre kunder med miljøvennlig avfallshåndtering. Be om emballasjehåndtering ved neste bestilling.

  Klikk på sertifikatene nedenfor for å lære mer.