Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT – Blogg

I hjertet av arbeidet med å skape fremtidens smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser, står tilgangen til kunnskap og samarbeid som vesentlige faktorer. SenseIT vil samle, synliggjøre og tilgjengeliggjøre relevant fagkunnskap og kjernekompetanse. Vi bringer deg som kunde til kilden av kunnskapen, via bloggen SenseIT.

Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Kundereisen fra et kundeperspektiv – Vitenskapelig Høyskole på plass i nytt Campus Oslo

Covid-19 traff Vitenskapelig Høyskole midt i deres prosess med å skulle komme på plass i sitt ny-renoverte Campus ved Diakonhjemmet i Oslo. Under krevende omstendigheter, kom de likevel på plass til rett tid, på budsjett...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Bærekraft og tidløst design

Etter noen annerledes år med hjemmekontor og mindre tid med kollegaer, er det kanskje ikke så rart at kontorinnredningen har fått en viktig rolle på arbeidsplassen.   – Vi skal ha en inviterende og behagelig...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Anskaffelses guiden – Steg 2 Flytting -/Relokalisering

Vi har her forsøkt å sammenstille noen tips og råd, som kan bistå dere i prosessen med å gjennomføre en Relokalisering og flytting av din bedrift og ansatte. Et slikt prosjekt kan også innbefatte nye...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Anskaffelses guiden – Steg 2 Rehabilitering

Vi har her forsøkt å sammenstille noen tips og råd, som kanskje kan bistå dere i prosessen med å gjennomføre en rehabilitering/ombygging av deres næringslokaler. Et slikt prosjekt kan også inkludere intern omrokkering av ansatte,...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Anskaffelses guiden – Steg 1

Det er i dag svært vanlig med hyppige endringer i en virksomhets kontorlokaler. Bedrifter omrokerer, renoverer  åpner nye avdelinger eller rett og slett flytter bedriften inn i nye lokaler. Det kan også dreie seg kun...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Interiørarkitekt byråer for B2B – Oslo Omegn (Oppdateres løpende)

De fleste ombyggingsprosjekter innebefatter også en plan om å endre arealenes bruksmønster, utnyttelse, innredning, atmosfære og/eller profil. En fagkyndig Interiørarkitekt vil kunne bistå i prosessen med å skape et godt, attraktivt og effektivt miljø. Interiørarkitekten...
Les mer

SenseOn fageksperter uttaler seg

Tips og råd for et bedre arbeidsklima

  1. Innred lyden i rommet
  2. Få det grønt på arbeidsplassen
  3. Legg mobilen på hylla?
  4. Ta hensyn i det åpne landskap
Se alle tipsene

Nyheter

Nyheter, Tips & Råd, Ukategorisert

SenseOn Sirkulære Leie

Last ned guide om sirkulær leie

Det er vanligvis en underliggende årsak til at en foretar endringer på arbeidsplassen og i kontormiljøet.

  • «Tiltrekke» seg de ansatte tilbake til kontoret etter en lengre periode med hjemmekontor.
  • Endringer i bedriftens struktur, organisering og/eller profil
  • Oppskalering eller nedskaleringer, mer fleksibilitet
Behovet for skifte og forandring kan påvirkes av flere faktorer. Fornyelse av kontoret er ikke bare et ansiktsløft, men en vesentlig endring som har innvirkning på prestasjoner, sykefravær, motivasjon, innovasjon, tilstedeværelse og bedriftskulturen. Det fysiske arbeidsmiljøet må ikke lenger være statisk i tiår, men må tilpasses endringen som skjer i hverdagen. Større krav stilles til arbeidsmiljøets egenskaper og fleksibilitet.
Les mer
Ukategorisert

Fageksperter

I arbeidet med å skape innovative, fremtidsrettede og produktive arbeidsplasser, spiller tilgang til relevant kunnskap og samarbeid en avgjørende rolle. SenseOn er dedikert til å samle og tilgjengeliggjøre spisskompetanse innen alt fra kontraktsmøbler til sirkulær forvaltning og anskaffelse. Vi er opptatt av å samarbeide med partnere som legger vekt på etisk materialbruk og design, miljøvennlig produksjon, resirkulering og gjenbruk av materialer samt ansvarlig avfallshåndtering. På den måten ønsker vi å fremme en bærekraftig tilnærming til møbler og innredning. Interiørarkitekter og design - mange ombyggingsprosjekter krever endringer av bruksmønster, utnyttelse, innredning, atmosfære og profil. En dyktig interiørarkitekt kan hjelp til med å skape et fleksibelt, attraktivt, inspirerende og effektivt miljø. Det er viktig å involvere interiørarkitekten tidlig i prosessen for å sikre positive bidrag gjennom rehabiliteringsprosessen og optimalt sluttresultat. Sammen med SenseOn kan interiørarkitekter bidra til å sette budsjettrammer for innredning og møbleringsanskaffelser. Ombrukskonsulent - vil kartlegge og digitalisere bedriftens/organisasjonens eksisterende møbel- og inventar portefølje. I kartleggingsprosessen vil det gis en analyse av møbelporteføljens verdi og gjenbruksverdi, en anbefaling for videre forvaltning i nye omgivelser og forlenget levetid. En ombrukskonsulent vil også kunne bistå med salg av bruktmøbler som ikke har egnet funksjon/egenhet til de nye omgivelsene, og vil sikre forsvarlig avhending og resirkulering av ukurante møbler. En digitalisert oversikt over den aktive møbelporteføljen, vil for fremtiden forenkle en forsvarlig og bærekraftig drift av eksisterende og nye møbelverdier. Dette vil resultere i dokumenterte besparelser både for økonomi og miljø. Sirkulær Innkjøpsrådgiver - Med kommende krav til sirkulære anskaffelser, kan det være viktig å få fagkyndig bistand i å etablere en god innkjøpsstrategi for bærekraftige anskaffelser. En profesjonell innkjøpsrådgiver vil kunne bistå med å definere en god innkjøpsstrategi, samt bistå i anbudsutsettelse av større møbelanskaffelser, og/eller med å få inngått rammeavtaler for løpende innkjøpsbehov. En innkjøpsrådgiver med god innsikt, kunnskap, og lang erfaring med denne type anskaffelser, vil kunne bidra til en mer lønnsom og smidig anskaffelsesprosess. Kontormøbelbransjen består av mange aktører, som for ukjente kan virke uoversiktlig og uoverkommelig å navigere i. Her er det mange fallgruver, og besparelser å hente ved å få profesjonell bistand både til anskaffelsen/innkjøpet samt til oppfølging både i og etter hele leveringsprosessen
Les mer
Tips & Råd

Ombrukstjeneste

Sikre en grundig ombruksanalyse

Ved å få full oversikt over hva man faktis har tilgjengelig, kan man gjøre mer bærekraftige og kostnadseffektive valg når det gjelder innkjøp av nye møbler og utstyr. SenseOn sørger for at møblene blir tagget og registrert på en enkel og effektiv måte, slik at du kan fokusere på å ta de riktige beslutningene for din organisasjon. Ved å velge SenseOn som samarbeidspartner kan du være sikker på at du gjør gode, smarte og bærekraftige valg. Les mer om møbelregistreringstilbudet vårt her.

En god analyse starter da med en komplett og god oversikt.

En grundig analyse av møbelflåten gir konkrete anbefalinger for forvaltning, ombruk og muligheter for salg. Med en oversiktlig omrbuksanalyse kan du forbedre bærekraften og spare penger. Vårt digitale styrings- og forvaltningssystem gir deg tilgang til flere omrbukstjenester. Regelmessig vedlikehold, reparasjon og økt ombruk øker levetiden på møblene og reduserer klimaavtrykket. Vår ombrukskonsulent vil raskt digitalisere bedriftens eksisterende møbel- og inventarpark. Miljørapport – å dokumentere bærekraftige tiltak rundt møbelhåntering er avgjørende for både internt engasjement og ekstern kommunikasjon. Ved å velge å ta ansvar for bærekraft på alle områder sender dere et viktig signal. SenseOn tilbyr miljørapporter, utarbeidet av vår sirkulære rådgiver, for møbel- og inventarporteføljer som kan brukes i deres egen bærekrafts- og klimarapportering.
Les mer
Nyheter, Tips & Råd, Ukategorisert

SenseOn Sirkulære Leie

Last ned guide om sirkulær leie Det er vanligvis en underliggende årsak til at en foretar endringer på arbeidsplassen og i kontormiljøet.

  • «Tiltrekke» seg de ansatte tilbake til kontoret etter en lengre periode med hjemmekontor.
  • Endringer i bedriftens struktur, organisering og/eller profil
  • Oppskalering eller nedskaleringer, mer fleksibilitet
Behovet for skifte og forandring kan påvirkes av flere faktorer. Fornyelse av kontoret er ikke bare et ansiktsløft, men en vesentlig endring som har innvirkning på prestasjoner, sykefravær, motivasjon, innovasjon, tilstedeværelse og bedriftskulturen. Det fysiske arbeidsmiljøet må ikke lenger være statisk i tiår, men må tilpasses endringen som skjer i hverdagen. Større krav stilles til arbeidsmiljøets egenskaper og fleksibilitet.
Les mer
Ukategorisert

Møbelregistrering

Økt bærekraft gjennom full oversikt! For å oppnå smarte og gode bærekraftige tiltak, er det avgjørende å ha kontroll på møblene og inventaret en har. SenseOn tilbyr en fullstendig møbelregistrering kostnadsfritt med vårt eget Tag&Track team, som sikrer kvaliteten på dataene dine og bidrar til både økonomiske- og klimaresultater. Vårt digitale styrings- og forvaltningssystem gir en enkel måte å strukturere driften, forvaltningen og øke ombruken av ditt inventar. Med SenseOn sin kvalitetssikring og livssyklusdata, får du reell rapportering basert på klimatall og utførte tiltak som viser potensielle CO2- og kostnadsbesparelser. Ta det viktige steget mot økt bærekraft med full oversikt over ditt møbelverdilivsløp!
Les mer