Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIt Live Eventer

SenseIt Live Eventer

Vi er sikre på at enkel tilgang til kunnskap er en vesentlig faktor i arbeidet med å skape fremtidens smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser.

Med dette utgangspunktet vil vi inviterer til SenseIT Live Eventer, det blir en arena for inspirasjon og læring.

Alle gode avgjørelser har base i kunnskap og erfaring. SenseIT Live gir deg anledning til å utvikle deg og skaffe deg bedre grunnlag for de rette beslutningene som vedrører ditt selskap, din virksomhet og dine ansatte.

En arena hvor dedikerte personer gir av sin kunnskap gjennom inspirerende, nyttige og lærerike samlinger. Profesjonelle kompetansegivere og spesialister innen forskjellige fagområder byr på sine erfaringer, sine ideer, sin kompetanse. De svarer på dine spørsmål og gir råd.

Innholdet i samlingene vil variere fra temaer som har direkte påvirkning på en arbeidsplass, som helse, trivsel og effektivitet, til aktuelle trender og tydelige digitale endringer og globalisering av markeder. Foredragsholderne er blant de beste på sine fagområder.

SenseIT Live blir et samlingspunkt for fagspesialister og kunder, et sted å dele kunnskap og erfaring i spennende omgivelser. Inspirasjon rett fra kilden !