Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT – Blogg / Entreprenør og byggprosjektledelse

Entreprenør og byggprosjektledelse

Omfattende ombygging og rehabiliteringsprosjekter krever en Entreprenør og prosjektpartner – Her er det alltid en avveining om prosjektets størrelse, art og kompleksitet krever denne kompetansen.

I endel ombygging og renovering prosjekter vil ofte kompetansen til en Interiør Arkitekt gi dere den faglige tyngden og kompetansen som trengs også på dette området. Se nærmere på punkt om Interiør Arkitektens , for en nærmere beskrivelse av deres bidrag og tjenesteområde. En telefon og eventuell befaring fra en av våre tilknyttede partnere, vil kunne gi dere et raskt og effektivt avklaring på dette punktet.

Hva skal en entreprenør, og byggherrerepresentant / prosjektpartner kunne tilby dere ?

Teknisk prosjektstyring

 • De skal stå for avklaring av rammebetingelser, bl.a. dialog med offentlige myndigheter
 • Foreta prosjektgranskning
 • Legge en plan for gjennomføring
 • Masterplan
 • Entrepriseplan/kontrahering
 • Kontrollplan
 • HMS-plan
 • Detaljert fremdriftsplan
 • Anbudsprosesser – kontrahering av kontrakter

 

Hva vil dette kunne gi dere av fordeler?

 • I rehabiliteringsprosjektet er det en fordel å kun ha èn aktør å forholde seg til
 • Dere skal ha full fleksibilitet i beslutninger, utførelse og fremdrift.
 • Byggherrerepresentant/samarbeidspartner skal være frittstående og uhildet fra markedsaktørene
 • Full konkurranse på alle delentrepriser skal sikre gunstige innkjøp i.h.t definert kvalitet.
 • Parallell prosjektering og utførelse – fremdriftseffektivt.
 • Kostnadsbelastning for dere skal være optimalisert.
 • Prosjektpartners egne ressurser, kompetanse og markedskontakt skal gi dere som kunde tilgang til gode prosjektteam tilpasset oppgaven.
 • Prosjektpartner skal ivaretar byggherrefunksjoner i tillegg til prosjekt – og byggeplassledelse.
 • Prosjektpartner skal ivaretar alle kontraktsforhold mot prosjekterende og entreprenører/leverandører.
 • Riktig kvalitet til riktig pris.
 • Det skal i sin helhet være ressursbesparende å ha en byggherrerepresentant

 

I tillegg skal en byggherrerepresentant ivareta den økonomiske prosjektstyring, som bør innebefatte:

 • Prosjektgranskning
 • Styringsbudsjett
 • Anleggsanalyse
 • Prosjektbelastning
 • Oppgjørsfunksjoner etter kontrakter
 • Garantier