Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT – Blogg

I hjertet av arbeidet med å skape fremtidens smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser, står tilgangen til kunnskap og samarbeid som vesentlige faktorer. SenseIT vil samle, synliggjøre og tilgjengeliggjøre relevant fagkunnskap og kjernekompetanse. Vi bringer deg som kunde til kilden av kunnskapen, via bloggen SenseIT.

Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Cradle-to-Cradle®

En global og anerkjent sertifisering og et bevis på at et produkt er produsert sikkert og bærekraftig for sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er en økonomisk modell med formål om å holde materialer i en gjenbruksflyt...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

EU-Ecolabel (Blomsten)

Også kalt EU-blomsten, og er det offisielle miljømerket til hele EU. EU-blomsten tilsvarer Svanemerket som for mange er et mer kjent miljømerke her i Norge. Sertifiseringen indikerer at produktet har et design som gjør det...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Svanemerket

Svanemerket er et  nordisk miljøsertifikat som vurderer en miljømessig helhet i produksjon av et produkt. Savnen har standarder for bærekraft og råvareutvinning, barnearbeid, helse og etikk, lokal forurensning, energiforbruk, klimagassutslipp og gjenvinnbarhet. For kontormøbler skal...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

GreenGuard Gold

Greenguard er et internasjonalt miljøsertifikat som vurderer en miljømessig helhet i produksjon av et produkt og kan sammenlignes med nordiske Svanen. Greenguard har standarder for bærekraft og råvareutvinning, barnearbeid, helse og etikk, forurensning, energiforbruk, klimagassutslipp,...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Forest Stewardship Council (FSC)

Forest Stewardship Councils oppdrag er å fremme miljøvennlig, sosialt fordelaktig og økonomisk velstående forvaltning av verdens skoger.  
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Environmental Product Declaration (EPD)

EPD er en internasjonal standard basert på enkelte produkters livsløpsanalyse. Standardene sikrer at miljøinformasjon innen samme kategori lar seg sammenligne fra produkt til produkt, avhengig av region og land. Sertifiseringen er detaljorientert og omfattende
Les mer

SenseOn fageksperter uttaler seg

Tips og råd for et bedre arbeidsklima

  1. Innred lyden i rommet
  2. Få det grønt på arbeidsplassen
  3. Legg mobilen på hylla?
  4. Ta hensyn i det åpne landskap
Se alle tipsene

Nyheter

Nyheter, Tips & Råd, Ukategorisert

SenseOn Sirkulære Leie

[knapp url="/wp-content/uploads/2023/05/SenseOn_guide_SL.pdf"]Last ned guide om sirkulær leie[/knapp]

Det er vanligvis en underliggende årsak til at en foretar endringer på arbeidsplassen og i kontormiljøet.

  • «Tiltrekke» seg de ansatte tilbake til kontoret etter en lengre periode med hjemmekontor.
  • Endringer i bedriftens struktur, organisering og/eller profil
  • Oppskalering eller nedskaleringer, mer fleksibilitet
Behovet for skifte og forandring kan påvirkes av flere faktorer. Fornyelse av kontoret er ikke bare et ansiktsløft, men en vesentlig endring som har innvirkning på prestasjoner, sykefravær, motivasjon, innovasjon, tilstedeværelse og bedriftskulturen. Det fysiske arbeidsmiljøet må ikke lenger være statisk i tiår, men må tilpasses endringen som skjer i hverdagen. Større krav stilles til arbeidsmiljøets egenskaper og fleksibilitet.
Les mer
Ukategorisert

Fageksperter

I arbeidet med å skape innovative, fremtidsrettede og produktive arbeidsplasser, spiller tilgang til relevant kunnskap og samarbeid en avgjørende rolle. SenseOn er dedikert til å samle og tilgjengeliggjøre spisskompetanse innen alt fra kontraktsmøbler til sirkulær forvaltning og anskaffelse. Vi er opptatt av å samarbeide med partnere som legger vekt på etisk materialbruk og design, miljøvennlig produksjon, resirkulering og gjenbruk av materialer samt ansvarlig avfallshåndtering. På den måten ønsker vi å fremme en bærekraftig tilnærming til møbler og innredning. Interiørarkitekter og design - mange ombyggingsprosjekter krever endringer av bruksmønster, utnyttelse, innredning, atmosfære og profil. En dyktig interiørarkitekt kan hjelp til med å skape et fleksibelt, attraktivt, inspirerende og effektivt miljø. Det er viktig å involvere interiørarkitekten tidlig i prosessen for å sikre positive bidrag gjennom rehabiliteringsprosessen og optimalt sluttresultat. Sammen med SenseOn kan interiørarkitekter bidra til å sette budsjettrammer for innredning og møbleringsanskaffelser. Ombrukskonsulent - vil kartlegge og digitalisere bedriftens/organisasjonens eksisterende møbel- og inventar portefølje. I kartleggingsprosessen vil det gis en analyse av møbelporteføljens verdi og gjenbruksverdi, en anbefaling for videre forvaltning i nye omgivelser og forlenget levetid. En ombrukskonsulent vil også kunne bistå med salg av bruktmøbler som ikke har egnet funksjon/egenhet til de nye omgivelsene, og vil sikre forsvarlig avhending og resirkulering av ukurante møbler. En digitalisert oversikt over den aktive møbelporteføljen, vil for fremtiden forenkle en forsvarlig og bærekraftig drift av eksisterende og nye møbelverdier. Dette vil resultere i dokumenterte besparelser både for økonomi og miljø. Sirkulær Innkjøpsrådgiver - Med kommende krav til sirkulære anskaffelser, kan det være viktig å få fagkyndig bistand i å etablere en god innkjøpsstrategi for bærekraftige anskaffelser. En profesjonell innkjøpsrådgiver vil kunne bistå med å definere en god innkjøpsstrategi, samt bistå i anbudsutsettelse av større møbelanskaffelser, og/eller med å få inngått rammeavtaler for løpende innkjøpsbehov. En innkjøpsrådgiver med god innsikt, kunnskap, og lang erfaring med denne type anskaffelser, vil kunne bidra til en mer lønnsom og smidig anskaffelsesprosess. Kontormøbelbransjen består av mange aktører, som for ukjente kan virke uoversiktlig og uoverkommelig å navigere i. Her er det mange fallgruver, og besparelser å hente ved å få profesjonell bistand både til anskaffelsen/innkjøpet samt til oppfølging både i og etter hele leveringsprosessen
Les mer
Tips & Råd

Ombrukstjeneste

Sikre en grundig ombruksanalyse

Ved å få full oversikt over hva man faktis har tilgjengelig, kan man gjøre mer bærekraftige og kostnadseffektive valg når det gjelder innkjøp av nye møbler og utstyr. SenseOn sørger for at møblene blir tagget og registrert på en enkel og effektiv måte, slik at du kan fokusere på å ta de riktige beslutningene for din organisasjon. Ved å velge SenseOn som samarbeidspartner kan du være sikker på at du gjør gode, smarte og bærekraftige valg. Les mer om møbelregistreringstilbudet vårt her.

En god analyse starter da med en komplett og god oversikt.

En grundig analyse av møbelflåten gir konkrete anbefalinger for forvaltning, ombruk og muligheter for salg. Med en oversiktlig omrbuksanalyse kan du forbedre bærekraften og spare penger. Vårt digitale styrings- og forvaltningssystem gir deg tilgang til flere omrbukstjenester. Regelmessig vedlikehold, reparasjon og økt ombruk øker levetiden på møblene og reduserer klimaavtrykket. Vår ombrukskonsulent vil raskt digitalisere bedriftens eksisterende møbel- og inventarpark. Miljørapport – å dokumentere bærekraftige tiltak rundt møbelhåntering er avgjørende for både internt engasjement og ekstern kommunikasjon. Ved å velge å ta ansvar for bærekraft på alle områder sender dere et viktig signal. SenseOn tilbyr miljørapporter, utarbeidet av vår sirkulære rådgiver, for møbel- og inventarporteføljer som kan brukes i deres egen bærekrafts- og klimarapportering.
Les mer
Nyheter, Tips & Råd, Ukategorisert

SenseOn Sirkulære Leie

[knapp url="/wp-content/uploads/2023/05/SenseOn_guide_SL.pdf"]Last ned guide om sirkulær leie[/knapp] Det er vanligvis en underliggende årsak til at en foretar endringer på arbeidsplassen og i kontormiljøet.

  • «Tiltrekke» seg de ansatte tilbake til kontoret etter en lengre periode med hjemmekontor.
  • Endringer i bedriftens struktur, organisering og/eller profil
  • Oppskalering eller nedskaleringer, mer fleksibilitet
Behovet for skifte og forandring kan påvirkes av flere faktorer. Fornyelse av kontoret er ikke bare et ansiktsløft, men en vesentlig endring som har innvirkning på prestasjoner, sykefravær, motivasjon, innovasjon, tilstedeværelse og bedriftskulturen. Det fysiske arbeidsmiljøet må ikke lenger være statisk i tiår, men må tilpasses endringen som skjer i hverdagen. Større krav stilles til arbeidsmiljøets egenskaper og fleksibilitet.
Les mer
Ukategorisert

Møbelregistrering

Økt bærekraft gjennom full oversikt! For å oppnå smarte og gode bærekraftige tiltak, er det avgjørende å ha kontroll på møblene og inventaret en har. SenseOn tilbyr en fullstendig møbelregistrering kostnadsfritt med vårt eget Tag&Track team, som sikrer kvaliteten på dataene dine og bidrar til både økonomiske- og klimaresultater. Vårt digitale styrings- og forvaltningssystem gir en enkel måte å strukturere driften, forvaltningen og øke ombruken av ditt inventar. Med SenseOn sin kvalitetssikring og livssyklusdata, får du reell rapportering basert på klimatall og utførte tiltak som viser potensielle CO2- og kostnadsbesparelser. Ta det viktige steget mot økt bærekraft med full oversikt over ditt møbelverdilivsløp!
Les mer