Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT / Miljø / Grønt Punkt
Miljø

Grønt Punkt

Av: SenseOn |
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Grønt punkt Norge administrerer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
Grønt Punkt sikrer at det er økonomisk lønnsomt for medlemmene å håndtere avfall i samsvar med Grønt Punkt sine retningslinjer og derigjennom bidrar til redusert belastning på miljøet.

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Grønt Punkts Mål

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Vårt hovedmål er at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

På midten av 90-tallet ble det inngått avtaler mellom Miljøverndepartementet (nå KLD) og norsk næringsliv. I disse avtalene tok næringslivet et utvidet produsentansvar for all emballasje. Avtalene satt konkrete mål for materialgjenvinning og energiutnytting. På bakgrunn av disse avtalene ble egne selskaper for hvert materialslag etablert for å oppfylle de forpliktelsene næringslivet hadde inngått.

Grønt Punkt Norge ble etablert i 1997 for å effektivisere betalingen fra bedriftene til materialselskapene. Grønt Punkt Norge drifter i dag også returordninger for plastemballasje, kartong og drikkekartong (Plastretur AS og Norsk Returkartong AS).

Sirkel Glass AS (tidligere Norsk Glassgjenvinning AS), Norsk Metallgjenvinning AS og Norsk Resy AS (bølgepapp) drifter sine egne returordninger. Norsk Metallgjenvinning er sammen med Sirkel Glass eierne av varemerket Syklus.

Eiere

Grønt Punkt Norge AS eies av selskapene for de forskjellige materialslagene. Det vil si Sirkel Glass AS (tidligere Norsk Glassgjenvinning AS), Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS.