Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT / Miljø / Miljøfyrtårn
Miljø

Miljøfyrtårn

Av: SenseOn |
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Som en miljøsertifisert bedrift påtar man seg ansvar for å opptre med et miljøfokus gjennom bedriftens alle virkeområder. Herunder en miljømessig firmabil- og reisepolicy, behandle gods og avfall iht miljømessige kriterier, benytte miljøorienterte leverandører og vurdere leverandører som leverer ”kortreiste varer”, og skape et miljøfokus i hele virksomheten. Flere av våre produsenter er Miljøfyrtårn, og vi har startet vår prosess for å bli sertifisert.

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system får du konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport skal bedriften jobbe for å oppnå en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og imøtekommer økende miljøkrav fra markedet.

Hvorfor ta miljøansvar?

Miljøfyrtårn sine anbefalinger for å bli Miljøfyrtårn

1. Ta miljøansvar

Ved å sertifisere virksomhet får du gode råd og verktøy som gjør miljøarbeidet enklere. Du reduserer dine klimagassutslipp – og bidrar til en grønn fremtid.

2. Oppnå konkurransefortrinn

Med en Miljøfyrtårn-sertifisering oppfyller man miljøkrav og får dokumentasjon på ditt miljøarbeid. Med det kvalifiserer man til å delta i flere anbud – enkelt og effektivt.

3. Styrk merkevaren

Ved å ta miljøansvar bygger bedriften en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Du viser at man driver en fremtidsrettet virksomhet, og etterlever viktige verdier i samfunnet.

71 % av norske forbrukere er positivt innstilte til bedrifter med miljøsertifisering, og 75 % foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert. (Respons Analyse 2018)

4. Kutt kostnader

Med et smart verktøy for miljøledelse får bedriften hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det oppnås en mer lønnsom drift – og sparer utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

5. Skap resultater

Et digitale verktøy for miljøoppfølging gir bedriften en god grafisk oversikt som måler effekten av dine miljøtiltak, slik at man kan sette nye miljømål, forbedre miljøprestasjoner – og skape lønnsomme resultater.

6. Senk sykefraværet

Miljøfyrtårn hjelper også med å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har derfor signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet.

7. Vis lederskap

Bedriften hviler ikke på gamle rutiner. Vi skal gå foran, gjør noe konkret for miljøet – og vis at fremtidens løsninger er bærekraftige