Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT / Populære innlegg / Møbler designet for å vare
Design, Populære innlegg

Møbler designet for å vare

Av: SenseOn |
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Det ble brukt 120 milliarder kroner på møbler i Norge i 2019, i tillegg er det en økende trend at møbler byttes ut etter en altfor kort bruksperiode, noe som resulterer i at etterspørselen etter nye møbler vokser raskt.

Dessverre krever produksjon av kontormøbler mye materialer og energi, noe som dermed medfører en unødvendig stor miljøbelastning.

SenseOn vil alltid oppmuntre våre kunder til først å ta vare på de møbelverdiene de allerede sitter på.

Men hva om det likevel trengs nytt?

Nye møbler kan være nødvendig for å imøtekomme et behov, en funksjon eller et estetisk uttrykk tilpasset virksomhetens profil.

Så hva er det nest beste valget, etter ombruk er vurdert?

Det er produkter som er designet for forlenget levetid, noe som kalles ECO designede møbler.

 

Så hva betyr ECO-Design?

Vi kan også kalle det sirkulær design av møbler, hvilket er møbler som er designet for forlenget levetid, med modularitet og enkel demontering som et grunnprinsipp for designet.

På denne måten kan reparasjoner, oppgraderinger og modifikasjoner enkelt utføres slik at hvert enkelt produkt kan ha flere og lengre liv.

Et ECO-designet produkt innehar også andre egenskaper, som er viktige for oss som forbrukere å være bevisst på om vi ønsker å bidra til redusert klimaavtrykk og materialforbruk.

Møbler krever nemlig over 5 ganger så mye materialer som klær, elektronikk og sportsutstyr, og er i tillegg vanskelige å gjenvinne.

Derfor er valg av materialer, og materialets evne til å kunne resirkuleres, et av de viktige hovedelementene i ECO-design og for å kunne definere et produkt som sirkulært.

Produsenten er selvfølgelig en sentral medspiller i å sikre møbelets ECO egenskaper og sirkulære verdi.

En produsent som tar et aktivt eierskap og ansvar til møbelet gjennom hele produktets levetid, med en vugge-til-vugge tilnærming i produksjonen støtter de sirkulære prisippene.

Dette betyr at produsenten har en bevissthet i materialvalg, materialets kvaliteter og egenskaper, at de sikrer tilgang til løse komponenter og deler, samt optimaliserer materialforbruket og resirkulerer materialrester inn i egen produksjon.

Dette utgjør prinsippene i sirkulær design, og definerer et ECO-designet produkt.

Med ECO-designede møbler har vi møbler som kan vare lengre, få fornyet liv i nye drakter og som kan resirkuleres forsvarlig ved veiens ende.

 

Men hva betyr dette for deg som innkjøper av møbler?

Med ECO-designede møbler har dere møbler som kan vare lengre, få fornyet liv i nye drakter, og som kan re-designes og som dermed får forlenget levetid.
Når møbelet er ved veiens ende, vil det kunne resirkuleres forsvarlig inn i eksisterende produksjon eller benyttes i utvikling av nye produkter.

SenseOn velger å fremme møbler som har et sirkulært design, hvor vi kan tilby våre ombrukstjenester og bidra til å forlenge og øke møbelets verdi og levetid.

Sirkulær leie og møbler-som-en-tjeneste

Vi tilbyr våre kunder ECO-designede møbler som en «møbler-som-en-tjeneste» (FAAS), hvor dere som kunde betaler en månedlig leie og kan returnere møblene når dere ikke lenger trenger de.

SenseOn tar ansvaret for å håndtere og forvalte møblene for optimal levetid og etter de sirkulære prinsipper. Som kunde kan dere på denne måten skilte med en ansvarsfull og bærekraftig møbelanskaffelse.


Ta mer enn gjerne kontakt for en uformell prat om vår sirkulære møbelhåndtering, og lær mer om hvordan dere kan ta bærekraftige valg ved møbelanskaffelser for fremtiden.