Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT / Populære innlegg / Sirkulære Prinsipper
Populære innlegg

Sirkulære Prinsipper

Av: Lena Lerpold Larsen, SenseOn Group AS |
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

I SenseOn har vi signert disse 10 prinsippene, for å være bidragsytere til en sunn sirkulær økonomi. Dette arbeider vi konkret med gjennom vår forretningsmodell, SenseOn metode, vår sirkulære tilnærming i prosjekter, vår SenseIT kunnskapsdeling og SenseLab eventer.

Aktiv ledelse for en Sirkulær økonomi
Vi i SenseOn jobber til enhver tid med økt bevissthet og økt bærekraft

Vi skal motivere norsk næringsliv til økt bevissthet og økt bærekraft, ved å utfordre til at det tas aktiv stilling til bærekraft i de kontormiljøer som skapes for fremtiden. Vi skal kontinuerlig motivere for at virksomheter skaper framtidens bærekraftige kontormiljøer, et miljø som gjenspeiler virksomhetens klimamålsetninger og bærekraftsmål.

Les om de 10 prinsippene med link til å signere på initiativer her: circularbusiness.no

Eksisterende forretningsmodeller til sirkulære varianter
Full sirkulær forretningsmodell.

SenseOn jobber aktivt mot en full-sirkulær forretningsmodell, en modell hvor SenseOn aktivt tar ansvar og ansvarliggjøre våre samarbeidspartnere gjennom hele verdikjeden i vår operasjon. SenseOn skal aktivt bidra til å optimalisere ressursutnyttelsen, øke livssykluser, drastisk forminske materiell overforbruk og bidra til redusert klimautslipp. Vår sirkulære reise, erfaring og kunnskap skal deles med en kontormøbelbransje i endring, og motivere til at flere snur sine forretningsmodeller til lønnsomme sirkulære varianter.

Vårt mål er å ta bedre vare på det vi har i dag og redusere mengden avfall, ved å gjøre det enklere for våre kunder å ta gode, bærekraftige valg. Derfor tilrettelegger vi i alt fremtidig arbeid å tilby tjenester som vil ivareta eksisterende møbelverdier, og tilby produkter som er designet for økt levetid fra produsenter med vugge-til-vugge tilnærming i deres design, bedrifts- og produksjonsfilosofi. Dette vil bidra til at miljøavtrykket reduseres, og at materialer forvaltes for optimal verdiskapning i hele dets levetid.

SenseOn tilbyr en forvaltningstjeneste som vil bistå med å vedlikeholde, reparere, ombruke og/eller re-designe de møblene og produktene våre kunder og vi benytter. Vi vil derfor også etterstrebe at våre egne forsyningskjeder gjenoppretter, fornyer eller revitaliserer de energikilder og materialer vi bruker. For å få til dette, vil vi arbeide systematisk for å redusere energi- og materialforbruk og avfall, samt skifte til bærekraftig, fornybar energi og giftfrie sirkulære materialer og prosesser i egen produksjon og logistikk.

SenseOn tilbyr sine kunder sambruks- , delings- og leieløsninger, fram for å eie selv. Vi vil derfor selv aktivt oppsøke muligheter for sambruksløsninger og søke å dekke våre behov gjennom deling framfor å eie selv. Vi gjør egnede ombruksmøbler tilgjengelig for leie og deling, og tilrettelegger aktivt for ombruk og bruktsalg av disse.

 

SenseOn vedlikeholder, reparerer, re-designer og legger tilrette for ombruk av kundenes møbelverdier og våre egne eiendeler (biler, interiør, bygg og maskiner o.l) Dette gjør vi for å optimalisere deres levetid og utnyttelsen av ressursene som ligger i disse eiendelene.

Som tilbyder av en full-sirkulær modell for kontormøbler, vil vi i våre egne innkjøp søke å etterspørre sirkulære løsninger, informasjon, sertifiseringer, EPD´r (Environmental Product Declarations) og stille krav til fremtidige mål for dette. Vi vil prioritere både å tilby og kjøpe varer og tjenester som ivaretar levetidsprinsipper, kvalitet, resirkulerbarhet, samt mulighet for å utføre livsforlengende tiltak som reparasjon, omtrekk, re-design og forsvarlig gjenvinning.

Vi vil aktivt bidra til dialog og initiativ med myndigheter og andre interessenter slik at vi jobber mot et felles mål for bedre insentiver, rammebetingelser og ordninger som understøtter og styrker den sirkulære økonomien

Vi deltar i og støtter samarbeidsfora med relevante aktører og interessenter for å optimalisere ressursforbruk for hele livsløpet til våre produkter og/tjenester. Vi vil dele nyttig erfaring, kunnskap og nøkkelinformasjon og sikre transparens både i vår egen verdikjede og på tvers av bransjer og sektorer. Vårt felles mål er å skape gode kontormiljøer som tar hensyn til både mennesker, klima og miljø.

Vi erkjenner at åpenhet, transparens og digitalisering og kvalitetsdata er avgjørende for å lykkes i overgangen til en sirkulærøkonomi – SenseOn skal utvikle et digitalt styringssystem som bidrar til empiri, og kunnskapsdeling som skal styrke tilliten mellom næringsliv og samfunnet og de ulike aktørene i vår verdikjede. Vi skal utvikle teknologiske løsning som skal gi en bedre ressursoptimalisering, sikre bedre og økt ombruk, som gir bedre kontroll og oversikt over møblene i dets levetid og gjennom verdikjeden de forvaltes igjennom. Vi skal på denne måten kvalitetssikre informasjonen til alle våre interessenter, og bidra til økt sirkulæritet.