Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT / Alle Fageksperter / Samarbeidspartnere – Brukt møbler
Alle Fageksperter

Samarbeidspartnere – Brukt møbler

Av: SenseOn |
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert
Gjenbruk – er i tråd med verdiene våre

SenseOn har som mål å gjøre møbelanskaffelsen enkel, trygg og effektiv for deg som kunde. Vi ønsker å legger til rette gode valg som bidrar til sirkulær økonomi. Det skal være enkelt for våre kunder å få dekket sine møbleringsbehov gjennom bærekraftige løsninger. Det handler om å anse det som man ikke lengre trenger, som en ressurs som andre kan dra nytte av.

Vi samarbeider med aktører som Movement As og MøbelMeglerne som har lang og solid erfaring, og et sterkt miljø engasjement. Vi tar en gjennomgang av deres brukte møbler og sirkulerer de til gjenbruk eller korrekt resirkulering.

 

 

Movement AS
Movement AS ble startet i 2002, og er en ledende formidler av brukt utstyr og møbler til kontor og næring i Norge.

Movement AS har erfaring og kapasitet til å gjennomføre større operasjoner med håndtering av brukt inventar og utstyr.
Bedriften disponerer eget høytlager på 4300kvm, samt egne lastebiler, gaffeltrucker og en vesentlig mengde flytteutstyr ellers.

MøbelMeglerne

Hos MøbelMeglerne er de opptatt av FNs bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, som skal sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å få bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.

I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.