Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / Velkommen til SenseOn

Velkommen til SenseOn

Vi jobber kontinuerlig for å optimalisere din handleopplevelse hos oss

Enkel, trygg og effektiv handel på nett

Vi har som mål å gjøre møbelanskaffelsen enkel, trygg og effektiv for deg som vår kunde. Dette innebærer at vi kontinuerlig jobber mot å levere intuitive og brukervennlige websider, med funksjonalitet, verktøy og kunnskap tilrettelagt for å forenkle og effektivisere din prosess.

Tryggheten ligger i vissheten om at kunnskap, tjenester og produkter som formidles og leveres av SenseOn, baseres på aktører med lang og solid erfaring, stor faglig tyngde og med et sterkt miljø engasjement. Ved å sertifisere oss med Trygg e-handel, sikrer vi våre brukere ved at vi overholder våre forpliktelser og leverer i henhold til forventningene. Se våre sertifiseringer.

Bærekraft og gode miljøvalg

Vi ønsker å legge til rette for gode valg som bidrar til sirkulær økonomi. Vi fremmer derfor produsenter med et sterkt miljøfokus og en «cradle to cradle» tilnærming i sin produksjon. Dette vil si miljøvennlig produksjon, etisk materialbruk, resirkulering, redusering av material avfall og gjenbruk av deler.

Det skal være enkelt for våre kunder å få dekket sine møbleringsbehov gjennom bærekraftige løsninger. Du kan velge produkter fra vår egen miljøportefølje og fra tilgjengelige gjenbruks produkter. Vi tar en gjennomgang av deres brukte møbler og sirkulerer de til gjenbruk eller korrekt resirkulering. Du kan velge å finansiere deres møbleringsbehov gjennom leasing/leie, noe som enklere sørger for at produktene går inn i gjenbruksporteføljen eller tilbake til produsent for resirkulering og reproduksjon –  slik understøttes sirkulær økonomien og cradle to cradle målsettingen.

Komplett sortiment og ferdigtenkte løsninger – fra Godt nok til Design

Sammen med våre produsenter tilbyr vi et komplett sortiment av kvalitetsprodukter, i hele spekteret fra det som kan betegnes som «Godt nok» til det ypperste av Design. Vi er en totalleverandør som kan hjelpe deg med alle dine innredningsformål.

Noen ganger får vi tildelt oppgaver eller ansvar, som ligger langt utenfor våre kjerneoppgaver eller stillingsinstruks. Vi kjenner umiddelbart på den håpløse følelsen av å skulle famlende finne fram i et ukjent terreng av tilbydere og løsninger. Spesielt om behovet er umiddelbart. Da kan reddningen være å velge en eller flere av våre ferdigtenkte innredningsløsninger.
Sammen med våre Interiør Arkitekter har vi jobbet fram komplette møbleringsløsninger, som vil skape attraktive, smarte og effektive miljøer for din arbeidsplass. Sammen med Interiør Arkitektens tips og råd, gir dette deg som kunde valg som er enkle og trygge. Dette vil snart bli tilgjengelig under Arktitektensvalg. Se oversikt over våre komplette innredningspakker

Kunnskap og inspirasjon for å skape smarte og attraktive miljøer

Kunnskap

Dagens og framtidens arbeidsplasser er under stadig endring, og arbeidet med å skape fremtidens smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser blir stadig mer komplisert og krevende. På dette området finnes det stadig mer forskning, kunnskap og fagkompetanse. Men omfanget er stort, og fagkunnskapen spredt. Derfor mener vi at i hjertet av dette arbeidet står tilgangen til kunnskap som en vesentlig faktor.
«SenseIT-Blogg» samler og tilgjengeliggjør relevant fagkunnskap og kjernekompetanse, vi bringer deg til kilden av kunnskapen, via innsiktsnavet og medieportalen SenseIT.

Inspirasjon

For å skape miljøer som inspirer til innovasjon og samarbeid, samt legger til rette for kreative prosesser, er det mange elementer og faktorer som må spille sammen for å kreere det fysiske rommet som gir ønsket effekt i forhold til tiltenkt aktivitet. På «Inspirasjon» vil du finne mye nyttig inspirasjon i form av bilder, tips og råd til møbelinnredning, inkludert direkte henvisning til konkrete produkter som kan benyttes for å skape effekten i rommet.
Med dette vil du kunne skape helheten i ditt innredningsprosjekt, og sikre møbelanskaffelsen med relevant fagkunnskap. Enten kunnskapen som er gjort tilgjengelig er tilstrekkelig i seg selv, eller at vi kan være behjelpelig med å formidle kontakt med en eller flere av våre tilknyttede fagspesialister. Se oversikt over våre tjenester.

Budsjettverktøy for dine innredningsprosjekter

Som oftest er det slik at det trengs flere enn ett eller to produkter for å møblere et kontormiljø, en cafè, restaurant, et resepsjonsområde eller annet. I disse tilfellene, når møbelanskaffelsen blir til et lite (eller større) prosjekt, er det helt nødvendig å skaffe seg en oversikt. Du trenger å skaffe deg en oversikt over innredningsomfanget og få satt noen budsjettrammer. Når første utkast er satt, er det hensiktsmessig å kunne enkelt dele prosjektlisten, med en kollega, nærmeste leder eller en kunde om du er en Interiør Arkitekt. Uansett er det godt med et rammeverk for samhandling, investeringsbeslutningen, som gir en ryddig oversikt over innredningsprosjektet.

Vi har tilrettelagt for dette, i vår bokmerke funksjon  som er tilgjengelig både i shop, fagartikler i SenseIT og på inspirasjonssidene.
Med et enkelt klikk på «bokmerket» kan du opprette en eller flere prosjektliste (r), sette et unikt navn på opprettet prosjektliste, legge til og trekke fra produkter, samt fagartikler som er relevant for prosjektet.

Prosjektlisten vil gi deg oversikt over valgte produkter, beskrivelser og priser, og en oversikt over de fagartiklene som du har valgt å legge til i denne konkrete listen.
Prosjektlisten(e) vil alltid ligge lett tilgjengelig, med en vis/skjul   funksjon oppe i høyre hjørne, mens du handler eller surfer videre på sidene våre.
Prosjektlistene kan enkelt deles, nedlastes og til og med importeres av andre brukere til deres egne kundesider hos SenseOn.

Dine prosjektlister ligger alltid tilgjengelig på «ditt firma», her kan du redigere, sortere og dele dine lister.

Se vår korte «veiviser», som gir deg en rask innføring i denne funksjonen