Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / Referanser / Vitenskapelige Høyskole – Campus Oslo

Vitenskapelige Høyskole – Campus Oslo

Totalrenovering av undervisningsbygg

Totalrenovering Vitenskapelig høyskoles Campus Oslo, SenseOn bidro med innkjøpsrådgivning, ombruksplanlegging, anbudsutsettelse av Løst- og Fastinventar samt Prosjektledelse.

Kunde Vitenskapelig høyskole
Sted Oslo
Størrelse 120 arbeidsplasser og 2800 studentplasser – 2000 kvm
År 2020
Status Ferdig august 2020
Tjenester Innkjøpsrådgivning
Inventaroversikt og registrering
Ombruksplanlegging
Anbudsutsettelse løst- og fastinnredning
Prosjektledelse

«VID ønsket en samarbeidspartner som hadde erfaring, og kunnskap fra liknende anskaffelser og som hadde innsikt i og dybdekunnskap fra møbelbransjen. En god samarbeidsløsning, som ville kunne effektivisere og trygge VID sine innkjøp både til prosjekt anskaffelsene, men også fremtidige suppleringer og innkjøp var også en av de viktig besutningskriterie for at VID inngikk et samarbeid med SenseOn.

SenseOn ble valgt som vår innkjøpskonsulent, grunnet deres lange erfaring og gode oversikt over møbelbransjen. De viste oss raskt en dybdekunnskap fra store og komplekse møbelleveranser, og kom med gode råd og veiledning allerede fra første møte. SenseOn har referanser som prosjektledere fra noen av Norges største møbleringsprosjekter, hvilket ga VID tryggheten om å få god støtte, råd og veiledning gjennom hele prosjektet.

SenseOn kunne også tilby VID tilgang til en innkjøpsportal, som ga oss det samarbeidsverktøyet vi var ute etter for å sikre at våre innkjøp blir effektive, transparente og trygge. Nå til Campus Oslo, men også fremtidige innkjøp.

Vi valgte å videreføre våre tjenester med SenseOn, som også var vår prosjektleder for selve møbel leveransen på vårt Campus i Oslo. De har nå også bistått oss med komme vel i hus i nytt campus i Bergen, og Campus Stavanger skal stå klart i 2022.

Prosjektstyring, tett og godt samarbeid og dialog har mye av æren for at vi kom i havn – i krevende tider. Covid-19 utfordret oss på vår tid i ledelsen, og fokuset vårt lå på å sikre våre studenters ved og vel, både i innland og utland. Da var det godt å ha SenseOn på laget som visste hva de drev med, og styrte oss i havn.
Vår opplevelse av samarbeidet med SenseOn har innfridd alle våre forventninger. De har i all sin kommunikasjon og møtevirksomhet opptrådd profesjonelt, strukturer, behagelig og løsningsorientert.
Vi ønsker å gi SenseOn våre sterkeste anbefalinger!»

– Haken Georg Moe, Innkjøpssjef VID

SenseOn bistod på følgende områder:
 • Planlegging
  • Innføring i møbelbransjen
  • Oversikt eksisterende møbelflåte
  • Budsjettering
  • Milepæls- og fremdriftsplan
 • Gjennomføring
  • Bruktmøbel sortering, ombruksvurdering, plassering og håndtering
  • Koordinerende ledd mellom arkitekter, Interiørarkitekter, byggeteknisk, møbelsnekkere og VID
  • Anbudsutsettelse mot Leverandører/Forhandlere
  • Oppfølging, sammenstilling og analyse av innkomne tilbud
  • Forhandlinger
  • Tildelingsanbefaling
  • Detaljering og bestilling
  • Leveranseoppfølging
  • Leveranseplan
 • Prosjekledere for møbelleveransen
  • Prosjektledelse på vegne av VID gjennom hele leveranseperioden
  • Ferdigbefaring
  • Reklamasjonshåndtering
  • Oppfølging og supplering
 • Innkjøpsportal
  • Egen VID konto
  • Tilgang til våre innkjøpsavtaler på SenseOn.no
  • Nettbutikk med våre innkjøpsbetingelser
  • Enkel ordre oversikt og historikk
  • Enkel suppleringer og gjenkjøp

Partnere i prosjektet

Innkjøpsrådgivning
SenseOn
Prosjektledelse
SenseOn
Interiørarkitekt
Eggen arkitekter
Forhandler
Input Interiør

Kontakt oss for mer informasjon

Lena Lerpold Larsen
Daglig leder

Tlf: 907 29 771
E-post: lena.lerpold@senseon.no
Jørn Hansen
Management

Tlf: 926 10 566
E-post: jorn.hansen@senseon.no

Relatert innhold

Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Anskaffelses guiden – Steg 1

Det er i dag svært vanlig med hyppige endringer i en virksomhets kontorlokaler. Bedrifter omrokerer, renoverer  åpner nye avdelinger eller rett og slett flytter bedriften inn i nye lokaler. Det kan også dreie seg kun...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Anskaffelses guiden – Steg 2 Rehabilitering

Vi har her forsøkt å sammenstille noen tips og råd, som kanskje kan bistå dere i prosessen med å gjennomføre en rehabilitering/ombygging av deres næringslokaler. Et slikt prosjekt kan også inkludere intern omrokkering av ansatte,...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Anskaffelses guiden – Steg 2 Flytting -/Relokalisering

Vi har her forsøkt å sammenstille noen tips og råd, som kan bistå dere i prosessen med å gjennomføre en Relokalisering og flytting av din bedrift og ansatte. Et slikt prosjekt kan også innbefatte nye...
Les mer