Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT / Anskaffelsen / Anskaffelses guiden – Steg 2 Rehabilitering
Anskaffelsen, Populære innlegg

Anskaffelses guiden – Steg 2 Rehabilitering

Av: SenseOn |
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Vi har her forsøkt å sammenstille noen tips og råd, som kanskje kan bistå dere i prosessen med å gjennomføre en rehabilitering/ombygging av deres næringslokaler.
Et slikt prosjekt kan også inkludere intern omrokkering av ansatte, innredning av nye lokaler og anskaffelse av møbler og inventar. Her vil du også få tilgang til relevante fagartikler og fagkompetanse.

En oppdragsprofil vil kunne danne et utgangspunkt, som gir dine leverandører et raskt og godt innblikk i prosjektets målsetning, organisasjonens behov og raskt innblikk i deres aktiviteter, prosesser og arbeidsmetodikk. Dette vil være med på å sikre suksessen i prosjektet.

Så om du har hoppet rett til dette innlegget, kan vi gi deg et vennlig tips om å ta turen innom vår første artikkel «anskaffelses prosessen» før du begir deg inn i detaljene på denne artikkelen.

 

Rehabiliteringsprosjektets samarbeidspartnere

Utgiftspostene i et renoveringsprosjekt kan være mange, og det kan være uoversiktlig og vanskelig å skaffe seg en oversikt over hvem aktørene er og hva de kan tilby av tjenester.

Ved å klikke på «Aktørene» under vil du kunne finne utdypende informasjon om hva hver enkelt skal kunne hjelpe deg med, deres bidrag og tjenester.
Ellers oppsummerer vi her, litt overordnet om hver enkelt budsjettpost:

Overordnet budsjettramme
En intern prosjekt- og budsjettramme for prosjektet bør være tydelig definert og forankret i ledelsen før oppstart av prosjektet.

Entreprenør
Styringsbudsjett vil være  en naturlig del av leveransen fra en tilknyttet Entreprenør, Byggherre -/Prosjektpartner. De bør gi dere et overordnet styringsbudsjett,med en god detaljering og oppfølgingsplan for denne delen av prosjektet . Klikk på linken for nærmere informasjon.

Interiørarkitekt                                            *
De fleste ombyggingsprosjekter innebefatter også en plan om å endre arealenes bruksmønster, utnyttelse, innredning, atmosfære og/eller profil. En fagkyndig Interiørarkitekt vil kunne bistå i prosessen med å skape et godt, attraktivt, inspirerende og effektivt miljø. Interiørarkitekten bør involveres helt fra prosjektstart, da de vil kunne være positive bidragsytere i selve rehabiliteringsprosessen, og de faglige synergiene vil gi et optimalt sluttresultat. Interiørarkitekten vil kunne bistå med å sette budsjettrammene for både innrednings- og møbleringsanskaffelsen. For mer om Interiørarkitekt bistand klikk på linken.

Flyttebyrå
I et rehabiliteringsprosjekt kan det være nødvendig å flytte innredning. Profesjonell bistand i denne flytteprosessen fra et byrå som har lang erfaring fra denne type oppdrag vil være både praktisk, i tillegg til kostnadsbesparende. Et møte og en befaring og dere vil kunne få et raskt kostnadsoverslag på denne operasjonen. Her vil dere også kunne forvente å få god veiledning som bidrar til å minimere de ansattes belastning i slike flytteprosesser. Klikk på tittel-linken for mer tips, råd og tilgang til de profesjonelle aktørene på dette området.

Innkjøpsrådgiver
Profesjonell innkjøpskonsulent for innrednings- og møbleringsanskaffelsen. Ved en større møbelanskaffelse, kan det være vel verdt å søke bistand fra en profesjonell innkjøper som har god innsikt, bredt kontaktnettverk og lang erfaring med denne type anskaffelser. Det er en bransje med mange aktører, som for ukjente kan virke uoversiktlig og uoverkommelig å navigere i. Her er det mange fallgruver, og besparelser å hente ved å få profesjonell bistand i både anskaffelsen/innkjøpet og oppfølging av denne delen av leveransen. Følg linken, og du vil få utfyllende informasjon om tjenesten.

Møbelanskaffelsen
For å få et kostnadsoverblikk, og budsjettutkast til din inventar og møbelanskaffelse, kan Senseon sitt Prosjektlisteverktøy benyttes. Den gir en fin oversikt, kan deles med kollegaer eller kunde, og deres avtalekunde priser og betingelser er synlige ved innlogging på dere «konto»-side (etter registrering) . Få en rask innføring i prosjektliste verktøyet vårt.

 

Andre tjenester:

Akustikkpesialisten

Grønt på arbeidsplassen

Kunst på arbeidsplassen

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss

Kulturfremmende tiltak i et flytte- eller rehabiliteringsprosjekt

Ventetiden på å få komme inn i nye lokaler kan ofte virke lang, og det blir tid til prat i gangene, forventningene bygger seg opp og kanskje til og med noen kvier seg til ny hverdag i et helt nytt kontormiljø.
Da kan det være lurt å benytte ventetiden til å engasjere og involvere de ansatte til å gjøre seg noen tanker om hvordan de ønsker at den nye arbeidshverdagen skal bli ?

På denne måten skaper arbeidsgiver en arena hvor den ansatte får luftet eventuelle bekymringer, gleder og forventninger, og en handlingsplan kan legges tidlig i prosessen.  En sunn «oppvarming» fram til overgangen til en ny arbeidshverdag, og de ansatte vil føle seg involvert, sett og forhåpentligvis hørt.

Noen forslag til felles aktiviteter i ventetiden:

  1. «Samspillsregler»  – Det kan være at bedriften skal flytte sine ansatte fra «trygge» cellekontorer, til åpent landskap eller aktivitetsbasert landskap – og nye samspillsregler til felles etterlevelse vil sikre en gode rutiner, god stemning og hyggelige arbeidsomgivelser
  2.  Møte dagen – Hvordan vil man møtes når man kommer på jobben om morgen, nå i nye omgivelser har man anledningen til å starte gode felles rutiner for felles glede