Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT / Arbeidsmiljø / Kontorproblematikk – Intervju med Jørn Narud NSW arkitektur
Arbeidsmiljø, Populære innlegg

Kontorproblematikk – Intervju med Jørn Narud NSW arkitektur

Av: Dorthe Smeby, Journalist Nytt Rom |
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Hva definerer et godt kontorområde, og hvilke faktorer må ligge til rette for en vellykket arbeidsplass? Noen jobber best i store fellesrom med direkte tilgang til kolleger på begge sider, mens andre ønsker ro og en privat sfære å trekke seg tilbake til. Andre viktige faktorer kan også være både lysforhold og avstand til kaffemaskinen, mens noen legger vekt på å ha den riktige kontorstolen. Jørn Narud i NSW Arkitektur mener en god kontorplass har rikelig med tilpasningsmuligheter, som gjør det enkelt å tilrettelegge for mange ulike brukergrupper.   

NSW Arkitektur (tidligere Narud Stokke Wiig arkitekter) ble etablert i 1979, og har rundt 60 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo samt filialene i Hamar og Svolvær. De seneste 30 årene har de arbeidet med både store og mindre prosjekter innen både arkitektur, programmering, byutvikling, planlegging og regulering, prosjektering samt interiør- og landskapsdesign, og har en rekke prestisjetunge oppdrag på merittlisten.

Virksomheten ble startet av Jørn Narud, Gudmund Stokke og Ole Wiig, som alle møttes under arkitektutdannelsen i Manchester.

– Hva er ansvarsområdene dine hos NSW Jørn, og hvor ligger din spesialkompetanse?

– I tillegg til å være ansvarlig for gjennomføring av større og komplekse byggerier, inkludert brukermedvirkning og brukerkoordinering, har jeg bred erfaring fra oppfølging av byggeprosesser og kostnadsansvar med kostnadsoppfølging. Det innebærer også spesialkunnskap knyttet til undervisningsbygg som både skoler, høyskoler og universiteter, laboratoriebygg i tillegg til boligbebyggelse.

– Hva slags prosjekter gjør dere mest av hos NSW Arkitektur?

– Vi gjør prosjekter som blåser vår vei, der vi har troen på konteksten og utforskingen av overgangen og spenningsfeltet som oppstår mellom nytt, fremtidsrettet og gammelt – en multidisiplinær tilnærming som ender opp på tegnebordet. Vårt motto: å skape god arkitektur, tjene penger og ha det moro – sammen!

– Dere gjør jo også en del prosjekter hvor viktigheten ligger på å utvikle gode og funksjonelle arbeidssoner. Hva utgjør i dine øyne en god kontorplass?

– En god kontorplass har godt dagslys og kontakt med omverdenen, og inkluderer muligheten til å arbeide avsondret og selvstendig når det kreves. Ellers skal man også ha mulighet til direkte kontakt med medarbeidere i mindre og avgrensede soner – en møteplass med tekniske hjelpemidler og med tavle/veggplass for skissemessig og visuell kommunikasjon. Et vellykket kontorområde består av oppdelte områder for felles arbeide, god akustikk, et godt arbeidsbord i riktig høyde, samt god belysning og bevegelige og fleksible kontorstoler.

– Hva funker best; store åpne områder eller mindre, avgrensede soner?

– Over tid i store, åpne lokaler har vi tro på mindre og avgrensede «pools» og soner, der team kan gjennomføre både daglige arbeidsoppgaver og møter og diskusjoner med separate telefonsoner. Større og delvis åpne kontorsoner har en positiv psykologisk effekt knyttet til samhold og enhet gjennom visuell kontakt og kommunikasjon.

I tillegg ønskes supplerende sekundære arealer og rom, eksempelvis arbeidslaboratorier eller verksteder, for spesiell virksomhet som for eksempel workshops.

– Har du noen eksempler på kontorprosjekter dere har gjort som du synes fungerer særlig bra?

– Som eksempler på kontor- og administrasjonsbygg i regi av NSW kan jeg trekke frem Kongsberg Rådhus (1993), Skatt Øst i Schweigaardsgate, Oslo (2008) og Orkla City på Skøyen, Oslo (ferdigstilles i 2019).