Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT / Miljø / Svanemerket
Miljø

Svanemerket

Av: SenseOn |
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Svanemerket er et  nordisk miljøsertifikat som vurderer en miljømessig helhet i produksjon av et produkt.

Savnen har standarder for bærekraft og råvareutvinning, barnearbeid, helse og etikk, lokal forurensning, energiforbruk, klimagassutslipp og gjenvinnbarhet. For kontormøbler skal minst 70% av trevirket komme fra sertifisert skogbruk  og det er krav til bruk av resirkulert plast og metall, redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer, bl.a til overflatebehandling mv. Svanemerket stiller også strenge krav til bruken av flour, og når en velger et Svanemerket møbel, er en derfor sikker på å unngå flourstoffene.

Svanemerket er den offisielle miljømerkeordningen

Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. For å få merket, må en produsent først dokumentere at han klarer alle kravene de har stilt, og deretter betale en avgift. Men denne avgiften er ganske lav, og går til å dekke driften av merkeordningen. Det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge.

Svanemerket vurderer hele produktets livssyklus

Når de skal avgjøre om et produkt er et godt miljøvalg, må de se på hele livsløpet det har. Blir råvarene tatt ut på en bærekraftig måte? Sløser produsenten med energien? Bruker de mye skadelige kjemikalier? Behandler de arbeiderne bra? Er produktet trygt og godt å bruke? Varer det lenge? Kan vi gjenbruke eller gjenvinne deler av produktet, når det er utslitt eller utbrukt?

Et drivstoff kan f.eks. selges som «klimavennlig» fordi det er basert på fornybar palmeolje, men det er likevel ikke et miljøvennlig produkt dersom produksjonen ødelegger regnskog og det biologiske mangfoldet. Svanemerket vurderer alle fasene fra råvare til avfall, og stiller strenge krav der nytten av miljøforbedringen er størst.

Svanemerket er et multikriterie-merk

Når de skal peke på hva som er det beste miljøvalget helhetlig sett, må de vurdere alle de relevante sidene ved alle fasene produktet går gjennom. Svanemerket må se på hvordan det biologiske mangfoldet blir påvirket når de tar ut ressursene som er nødvendige for å lage varen. De må se på utslipp av klimagasser, og hvor mye energi og kjemikalier som går med i fabrikken. De må vurdere brukskvalitet, trygghet og gjenvinnbarhet – bare for å nevne noe. De må gå hele prosessen etter i sømmene, fra råvare via produksjon og bruk til avfall. Svanemerket spør hele tiden noe kunne vært gjort annerledes for å bruke ressursene mer effektivt og belaste miljøet mindre. Det er fordi de gjør alt dette at Svanemerket et multikriterie-basert miljømerke. De gjør den tunge jobben, sånn at du kan gjøre et enkelt valg.

Svanemerket er en nøytral tredjepart

Hvis en produsent vil svanemerke produktet sitt, må hun dokumentere at det tilfredsstiller alle miljøkravene Svanemerket stiller til den aktuelle produktgruppen. De kontrollerer deretter alle opplysningene, og hvis alt er i orden, får produsenten lisens til å bruke Svanemerket i de årene det aktuelle kravdokumentet er gyldig. Bortsett fra at Svanemerket ønsker å bidra til grønnere produksjon av varer og tjenester, har de ingen egeninteresse i om produsenten klarer å oppnå Svanemerket. Svanerket ligner mer på et tilsyn eller en sensor, som sjekker at krav og regler blir overholdt.