Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT / Interiørarkitekten / Interiørarkitekten
Anskaffelsen, Interiørarkitekten, Populære innlegg

Interiørarkitekten

Av: SenseOn |
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Et Interiørarkitekt byrå skal bistå med et gjennomtenkt interiørkonsept som skal bidra til å styrke bedriftens merkevare og profil, og bidra til å skape et miljø som gir dine ansatte økt motivasjon og arbeidsglede.

En Interiørarkitekt skal skape kreative og helhetlige løsninger, som er tilpasset deres unike behov.

Det finnes flere velrennomerte Interiørarkitekt kontor tilgjengelig rundt om i landet. Vi har tilgjengeliggjort en oversiktsliste over noen av disse her.

Ønsker du hjelp til å opprette kontakt med en Interiørarkitekt, vi hjelper gjerne. send oss en rask beskjed på vår online chat, eller send en mail til support@senseon.no.

Alle Interiørarkitekt byråene har sine egne definerte arbeidsmetoder. Vi ønsket likevel å gi dere en overordnet innsikt i hva dere bør kunne forvente i et samarbeid med en Interiørarkitekt:

A) Behovsanalyse og målsetting
Befaring er viktig for at Interiørarkitekten skal kunne få et best mulig grunnlag for å forstå deres behov, dette sammen med «oppdragsprofilen» dere har utarbeidet internt, vil gi et godt utgangspunkt for samarbeidet. Viktig at Interiørarkitekten får en innsikt i hva som har fungert godt og hva som må forbedres. Sammen bør dere definere prosjektets omfang, ambisjonsnivå og sette en tydelig fremdriftsplan med en klar ferdigstillelsesdato. Altså etablere en felles forståelse av prosjektet.

B) Konseptutforming
Interiørarkitekten vil gå i gang med utforming av et overordnet konsept, som er skreddersydd for deres behov. En beskrivelse av målet og retningen slik at det er en tydelig rød tråd for prosjektet. Konseptdokumentet er fundamentet for prosjektet, som skal være veiledende og retningsgivende for resten av prosjektet. Godt og tett samarbeid mellom Interiørarkitekten og nøkkelpersoner hos dere som oppdragsgiver, er vesentlig for prosjektets suksess. Workshops, befaringer på referanseprosjekt og showroms besøk er gode aktiviteter for å skape en felles forståelse og enighet om retning, konsept og endelig resultat.

C) Forprosjekt og budsjettering
I denne delen av prosjektet jobber Interiørarkitekten med arealplanlegging, materialbruk, overflater, innredningselementer, møblering og belysning. En konkretisering og fastsettelse av økonomiske rammer og endelig design bør fremlegges for dere. Beslutningsgrunnlaget bør bestå av tegninger, collager og 3D-visualiseringer, for å gi dere muligheten til å kunne visualisere sluttresultatet. Videre bør dere få prisestimat på inventar, møblering, materialer, belysning og eventuelle håndverkstjenester m.m.

D) Detaljering/Prosjektering
Skisser og interiørkonsept videreutvikles til endelige planer og skjema tegninger. Beskrivelse av overflater, innredningselementer, møbler og belysning. Entreprenør og leverandører har behov for tydelige og gode spesifikasjoner, før endelig pristilbud kan innhentes.

E) Tilleggstjenester
Tilleggstjenester som en Interiørarkitekt kan benytte for å kvalitetssikre sluttresultatet og helhetlig løsning kan være innenfor områdene: teknologi, belysning og luftkvalitet m.m. Dette vil selvfølgelig alltid være i samråd med dere som kunde og oppdragsgiver.

F) Utførelse og prosjektoppfølging
Interiørarkitekten bistår på byggeplassen med å kvalitetssikre utført arbeid og justerer og oppdaterer beskrivelser. De supplerer med tegninger og reviderer dokumenter. Og ikke minst følger de opp leveransene tilknyttet denne delen av ditt prosjekt. Interiørarkitekten skal følge opp med løpende justeringer og kvalitetssikring, for å fange opp eventuelle hindringer og for sikre endelig resultat.