Vis mine prosjektlister

Mine prosjektlister

Hjem / SenseIT – Blogg

I hjertet av arbeidet med å skape fremtidens smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser, står tilgangen til kunnskap og samarbeid som en vesentlige faktorer. SenseIT vil samle, synliggjøre og tilgjengeliggjøre relevant fagkunnskap og kjernekompetanse. Vi bringer deg som kunde til kilden av kunnskapen, via bloggen SenseIT.

Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Her skal det ikke kjøpes noe nytt…

Dette var beslutningen fra ledelsen i ett av Norges største mediehus. En intern omorganisering har frigjort en hel etasje, et området som nå skal ommøbleres for å imøtekomme ansatte på en ny, frisk og tidsriktig...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Fritt plassvalg – hva skal til?

Fritt plassvalg, eller «free seating», har fått et negativt fortegn i en rekke sammenhenger. Det er ofte gode grunner til dette fordi ofte er det feil grunnlag som legges til grunn for beslutningen om å...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Kontor

I lang tid har et uniformt uttrykk vært rådende i interiører, både kommersielle og private. Oppskriften har vært rimelig smal og med få ingredienser, og særlig innenfor kontorestetikk; hvite vegger, tak, grå gulv, hvite kontorpulter...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Kontorproblematikk – Intervju med Jørn Narud NSW arkitektur

Hva definerer et godt kontorområde, og hvilke faktorer må ligge til rette for en vellykket arbeidsplass? Noen jobber best i store fellesrom med direkte tilgang til kolleger på begge sider, mens andre ønsker ro og...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Støy og Helse

De fleste vil umiddelbart tenke på hørselskader når man omtaler helseplager i støysammenheng. Men dette er bare toppen av isfjellet. Viste du for eksempel at støy påvirker måten kroppen tar opp næringsstoffene i maten du...
Les mer
Legg til i liste

Legg til i prosjektliste

Avbryt

Prosjektliste oppdatert

Høy kvalitet og funksjonelle løsninger – intervju med Linda Evensen

Linda Evensen er utdannet interiørarkitekt og møbeldesigner ved Kunsthøgskolen i Oslo, og har 26 års yrkeserfaring fra bransjen. Karrieren inkluderer blant annet jobb i Snøhetta, hvor hun var ansatt i åtte år, før hun startet...
Les mer

SenseOn fageksperter uttaler seg

Tips og råd for et bedre arbeidsklima

  1. Innred lyden i rommet
  2. Få det grønt på arbeidsplassen
  3. Legg mobilen på hylla?
  4. Ta hensyn i det åpne landskap
Se alle tipsene

Nyheter

Ukategorisert

Møbelregistrering

Full oversikt – et viktig steg mot økt bærekraft! For å komme i gang med de smarte og gode bærekraftige tiltakene, er det en forutsetning å få kontroll på møblene og inventaret du har. SenseOn tilbyr derfor en komplett, og fullverdig møbelregistrering med vårt Tag&Track team.  Vi tar ansvaret for en fullverdig registrering og merking av deres møbler, inventar, og IKT (materialer). På denne måten vil vi bidra til å sikre kvalitet i alle data som skal følger deres møbelverdier, gjennom hele livsløpet. Resultatet av dette er at både økonomiske gevinster og klimaresultater vil kunne spores og rapporteres. Registrering er en tjeneste vi leverer kostnadsfritt. SenseOn sitt digitale styrings- og forvaltningssystem, gir deg som kunde et enkelt verktøy for å kunne strukturere driften, forvaltningen og øke ombruken av deres møbler og inventar. Styringssystemet gir brukerne et effektivt verktøy til å få oversikt, holde kontroll og enkelt drifte og forvalte alle materialer for livsforlengde tiltak, økt ombruk og enkel videreformidling til annenhåndsmarkedet. Vår kvalitetssikring, og de livssyklusdata som vi vil spore, danner grunnlaget for rapportering, og baseres på reelle klimatall og utførte tiltak.
Les mer
Tips & Råd

Ombruktjeneste

En ombruksanalyse begynner med å få full oversikt

For å gjøre gode smarte bærekraftige valg er det en forutsetning å ha kontroll på inventaret en har. Derfor tilbyr SenseOn en komplett, og fullverdig møbelregistrering via vårt Tag&Track team som tar ansvar for fullverdig registrering og tagging av møbler, inventar, og IKT (materialer). Registrering er en tjeneste vi leverer kostnadsfritt Les mer om møbelregistreringstilbudet vårt her.

En god analyse starter da med en komplett og god oversikt.

Analysen av møbelflåten, vil gi deg konkrete anbefalinger om videre forvaltning, ombrukstiltak og muligheter for videre bruk og/eller salg. Med en oversiktlig ombruksanalyse, har du et godt utgangspunkt til å forvalte møbelparken for økt bærekraft og økonomiske besparelser. Gjennom vårt digitale styrings- og forvaltningssystem får du enkelt tilgang på flere ombrukstjenester. Med jevnlig vedlikehold, reparasjon, utbedring og økt ombruk tar du bedre vare på møbelverdiene dine. Dette bidrar til økt levetid og reduserer klimaavtrykket. Vår ombrukskonsulent vil raskt kunne kartlegge og digitalisere selskapets eksisterende møbel- og inventarpark.
Les mer
Nyheter, Tips & Råd

Innkjøpsrådgivning

Skal din bedrift flytte, renovere eller gjennomføre en oppgradering av eksisterende arbeidsmiljø? Da står mest sannsynlig din bedrift ovenfor et mindre til større møbelinnkjøp. Møbelanskaffelser krever i dag både kunnskap og innsikt i hva de gode klima- og miljøvalgene er, i tillegg til de økonomiske og funksjonsmessige vurderingene. Valg som kan føre til at vi slutter med bruk-og-kast, og som er med på å redusere det enorme materialforbruket. For en større møbelanskaffelse kan det derfor være vel verdt å søke bistand fra en nøytral og profesjonell innkjøper. En innkjøper som har god bransjeinnsikt, bredt kontaktnettverk, og som kan bistå i å navigere i en kompleks møbelbransje med mange aktører. Bare i den profesjonelle delen av møbelbransjen er det i underkant av 200 forhandlere på landsbasis, og en mengde agenter som representerer rundt 350 møbelprodusenter. Alle forhandlere har ulike produktmiks, salg og prisstrategi, styrker/svakheter, bærekraftsfokus, markedsfokus, nettverk og eierstruktur. Det kan være utfordrende å gjøre seg godt kjent med møbelbransjen, som helhet, før du skal ta viktige valg og gjøre betydelige investeringer. SenseOn er en objektiv aktør med over 20 års erfaring med innredning av varierte og komplekse kontormiljøer, til både det private næringsliv og det offentlige.  Med dette har vi utviklet en bred fagkunnskap og bygget et solid nettverk av fageksperter og tjenesteleverandører. Alt samlet i vår tjeneste Hub, som til enhver tid er tilgjengelig for å bistå våre kunder i deres prosesser. Lær mer om våre tilknyttede fageksperter, her.

Tre viktige steg i en innkjøpsstrategi

1. Sirkulære innkjøpsstrategi – Vi bruker naturressursene våre i et langt større tempo enn det naturen selv klarer å produsere. SenseOn fokuserer derfor på produkter med kvalitet, og livssyklus egenskaper. Produkter som kan repareres, oppgraderes, og som består av materialer som kan gjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Vi setter søkelys på å redusere, bremse og lukke kretsløpet. Skal vi redusere klimagassutslippene er det behov for endringer i hva som forbrukes, hvordan vi forbruker og hvor mye som forbrukes. Sirkulæritet er ikke bare en forbigående trend, men også lønnsomt. Sirkulære tiltak er en sentral del av den nye innkjøpsstrategi i det grønne skifte. 2. Oversikt og Analyse – få gjennomført en god analyse av eksisterende møbelflåte, med anbefalinger om videre forvaltning, ombrukstiltak og muligheter for videre bruk og/eller salg i annenhåndsmarkedet. SenseOn gjennomfører en kostnadsfri møbelregistering, som danner grunnlag for analysen. Les mer om vår tjeneste Møbelregistrering, og vårt tag & track team her. Et viktig første-grep i en sirkulær innkjøpsstrategi er å få oversikt over det man allerede har, og få fagkyndig innsikt i hvordan dette kan, på en god måte, gjenbrukes og innlemmes inn i et nytt arbeidsmiljø. I forbindelse med møbelregistrering vil SenseOn utarbeide en slik analyse. En av våre ombrukskonsulenter kartlegger, analyserer og digitaliserer bedriftens/organisasjonen eksisterende møbelportefølje og gjør den digitalt tilgjengelig for deg som kunde. 3. Miljørapport – å kunne dokumentere de gode og bærekraftige tiltakene rundt møbelhåndtering, er viktig for både intern inspirasjon og ekstern kommunikasjon. At bedrifter tar et bærekraftig ansvar på alle områder, er et viktig signal. Miljørapport er en tjeneste SenseOn tilbyr, og vår sirkulære rådgiver utarbeider miljørapporter for løst-inventar som dere kan bruke i deres egen bærekrafts- og klimarapport.  
Les mer
Ukategorisert

Invester i morgendagens kontormøbel-løsning!

Nå har du en unik mulighet i SenseOn! Som medeier i SenseOn investerer du i et selskap som opplever sterk vekst, i et marked med stor etterspørsel etter våre tjenester. I tillegg bidrar vi til en mer bærekraftig fremtid - dette er din mulighet til å bli med på reisen sammen med oss! Lær mer om våre ambisjoner og hvorfor SenseOn er en lønnsom investering her:  

Les mer
Ukategorisert

Nytt SenseOn-teammedlem

Si hei, og velkommen til våre nyeste SenseOn-teammedlem, Camilla 👋

Vi er så glade for å ha henne ombord! Hun vil være et flott tilskudd til teamet vårt, med sine 12 års erfaring fra møbelindustrien. Med sin kunnskap, innsikt og strukturerte tilnærming vil hun bygge opp og lede back-office-teamet, og sørge for at SenseOn leverer en top service og en "beste-practice" kundeopplevelse Velkommen Camilla, vi er så takknemlige for å ha deg som en del av teamet vårt!
Les mer